Medlemmar

Bli medlem

Så här blir du medlem

rent 1052

RENT VATTEN FÖR TANZANIA

Lions Clubs International är en ideell sammanslutning av kvinnor och män som vill arbeta enligt Lions syften och etik; vilka är bland andra att befrämja god samhällsanda, att aktivt delta i samhällsnyttig verksamhet av social, humanitär och kulturell art, att upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk. Alla insamlade medel går oavkortat till behövande, lokalt, nationellt och internationellt.

Lions Presidents fru Mona Korths-Nordén (mitten) överlämnar här plaketten till verksamhetschefen Elisabeth Olhager (t.v.) och avdelningschefen Eva Schumacher (t.h.) vid besöket.

Lions Presidents fru Mona Korths-Nordén (mitten) överlämnar här plaketten till verksamhetschefen Elisabeth Olhager (t.v.) och avdelningschefen Eva Schumacher (t.h.) vid besöket.

Alla som är intresserade, kvinnor som män, är välkomna att söka medlemskap i Lions Club Staffanstorp.

Skicka in en intresseanmälan genom att klicka på den blå knappen. Intresseanmälan

Comments are closed.
Translate »