Medlemmar

Vart går pengarna?

Lions är en av världens största hjälporganisationer med 1,4 miljoner medlemmar. Medlemmarna engagerar sig ideellt i olika samhälls- och hjälpprojekt för att göra världen till en bättre värld att leva i. Lions förbättrar livskvaliteten för människor lokalt, nationellt och internationellt.

Hjälpen sker från människa till människa och styrs av lokala behov, då nätverket av medlemmar i Lions finns i 206 länder och geografiska områden. För att bota onödig blindhet i världen har Lions för närvarande samlat in 1,3 miljarder kr till Lions internationella synvårdsprojekt Sight First. Läs mer om Sight First >>.

Alla insamlade medel går oavkortat till Lions hjälpverksamhet. Administrativa kostnader som organisationen har betalas genom medlemsavgiften.

Projekt som Lions Club Staffanstorp har givit sitt stöd till genom åren.

Neonatalavdelning på Lunds Universitets Sjukhus
Barnsjukhusen på Lunds Universitets Sjukhus
Narkotiahundar till Tullen
Roland Mc Donald huset påLunds Universitets Sjukhus
Bris
Brottsofferjouren i Lund
Rent vatten  Lions projekt i Afrika
Världens barn i samarbete med andra organisationer
Lions stora stipendium som delas ut på Bonnamarknaden
Skolstipendierna, bästa kamrat i avgångskasserna på grundskolan
Idrottsföreningar inom Staffanstorps kommun
Individuella idrottsprestationer
Handikapade resor. kurser
Diabetes

Trackbacks/Pingbacks

  1. Lions Loppmarknad | Lions Club Staffanstorp - 17 februari, 2012

    […] Vart går pengarna? […]

Translate »