Medlemmar

Lions fonder

Lions fonder och stiftelser

Lions har ett antal fonder och stiftelser för att hjälpa medmänniskor runtom i världen. LCIF är den i särklass största vad gäller katastrofberedskap men är också engagerad i projekt som exempelvis kampen mot onödig blindhet, mässlingsinitiativet med flera. Läs mer om LCIF

Bidrag till fonderna kommer ifrån medlemmarna via Lionsklubbar och distrikt, samt ifrån allmänheten i form av exempelvis gåvor och testamenten.

Generellt gäller att dessa fonder, med några undantag, enbart används för forskningsändamål, således kan inte enskilda personer söka bidrag ur dessa. Läsa mer >>

Comments are closed.
Translate »