Medlemmar

logga_barndiabetes_w142xh142_72dpi

Röda fjädern

En ny Röda fjädern kampanj planeras att genomföras under 2012. Lions i Sverige har i samarbete med Cirkus Skratt möjlighet att genomföra en fantastisk aktivitet till förmån för Röda Fjäderninsamling vars mål är stöd till forskning gällande barn- och ungdomsdiabetes  

Continue Reading
Translate »