Staffanstorp Lions Club Loppis den 4 feb 2018

Staffanstorp Lions Club Loppis den 4 feb 2018

Staffanstorp Lions Club loppis den 4 feb 2018

Lions har ett världsomspännande program för synvård, Sight First, som botar och motverkar blindhet och andra ögonsjukdomar. Över 30 miljoner människor har blivit hjälpta.

Lions vaccinerar barn i fattiga länder mot mässling inom ramen för programmet ”En spruta – ett liv”. Detta sker i samarbete med WHO och Bill och Melinda Gates Foundation.

Lions ger människor med funktionshinder olika typer av stöd. Lions stöder också ungdomar på olika sätt genom ungdomsutbyte och stipendier ”bästa kompis” etc. samt sätter guld på äldres tillvaro genom utflykter med mera.

Tack för att ni hjälper Staffanstorp Lions Club hjälpa

Era inköp på våra loppisar skapar möjligheter för klubben att hjälpa våra medmänniskor.

Fakta om Lions

Lions hjälper till efter katastrofer, akut och vid återuppbyggnad, genom Lions internationella nätverk med 46 000 klubbar över hela världen och genom Lions Clubs International Foundation, LCIF, som är rankad av Financial Times som världens bästa ickestatliga organisation. Bilden från Nepal.

Lions arbetar mot våld, droger och mobbning genom värdegrundsprogrammet Lions Quest – Tillsammans som genomförs i skolor, idrottsklubbar och för föräldrar.

 

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om Lions verksamhet.
Stor loppis den 4 februari i Staffanstorp

Stor loppis den 4 februari i Staffanstorp

Stor Loppis i Staffanstorp

4 februari kl 11:00 – 13:00

Vi träffas på sockerbruksområdet

Fri entré, fri parkering

Välkomna

Loppis

Stor loppis den 4 februari anordnas av Staffanstorp Lions Club. Vi öppnar våra grindar i god tid före loppisen så att du kan parkera din bil gratis inne på området. Denna gång är det fri entré då tidigare loppis fick avbrytas på grund av strömavbrott.

Söndagen den 4 februari är dagen för loppisen med start kl 11.00 och pågår under två timmar. Kl 13.00 slutar loppisen och detta förkunnas genom att vår Loppisgeneral Peer Ekström blåser i sitt signalhorn. Loppisen är förlagd till samma hus som Företagsposten.

Vår systerklubb Lions Club Vikingen säljer Lundaknakar från sin serveringsvagn inne på området.

Lions Club Staffanstorp hälsar våra besökare hjärtligt välkomna

Nominera kandidater till stora stipendiet

Nominera kandidater till stora stipendiet

Nominera till Stora stipendiet

Föreslagna stipendiater kan vara organisation ell enskilda personer

LIONS CLUB STAFFANSTORP har beslutat att utdela Lions Stora Stipendium 2018 till en eller flera personer eller organisationer som bidrar till att sätta Staffanstorps Kommun på kartan.

Stipendiet är avsett att belöna och stimulera såväl enskilda som grupper för insatser som är pågående eller genomförda.

Stipendiet utdelas till boende eller verksamma inom Staffanstorps kommun.

För att insänt nomineringsförslag skall kunna beaktas, skall förslagsställarens namn, adress, telefonnummer samt ev. e-mailadress anges.

Stipendiet kommer att utdelas i samband med LIONS BONNAMARKNAD 2018.

 

PR/INFO kommittén

Staffanstorps Lions Club

Nomineringar till Staffanstorp Lions Club stipendiater oss till handa senast den 26 mars 2018

Via post

Staffanstorps Lions Club

Box 100

245 22 STAFFANSTORP

Mär kuvertet med ”Stora stipendiet”

 

Nominera till miljöstipendiet

Nominera till miljöstipendiet

Nominera en miljöstipendiat

Stipendiaten kan vara en organisation eller enskild person

Vår planets hälsa är oerhörd viktig för livet på vår jord. Miljön påverkar luftens och vattnets kvalitet, tillgången på mat och medicin, hälsan och naturen i våra lokala samhällen och framtiden för oss alla. Lionmedlemmar tar sig an miljöutmaningar på lokal och global nivå genom att plantera träd, genomföra återvinningsprogram, tillhandahålla rent dricksvatten och städa samhällen för att bevara vår miljö för framtida generationer. Vi tror att en hälsosam planet ligger till grund för allas välmående.

Staffanstorp Lions Club har beslutat att dela ut ett miljöstipendie med syfte att stimulera och uppmuntra en eller flera personer eller organisation som bidrar till att förbättra vår miljö.

Stipendiet utdelas till boende eller verksamma inom Staffanstorps Kommun. Utdelningen sker på Lions Bonnamarknad som äger rum i början av maj.

Stipendiet är avsett att belöna och stimulera såväl enskilda som grupper för insatser som är pågående eller genomförda.

För att insänt nomineringsförslag skall kunna beaktas, skall förslagsställarens namn, adress, telefonnummer samt ev. e-mailadress anges.

Stipendiet kommer att utdelas i samband med LIONS BONNAMARKNAD 2018.

 

PR/INFO kommittén

Staffanstorps Lions Club

Nomineringar på Staffanstorp Lions Clubs miljöstipendiater oss handa senast den 26 mars 2018

Nominera via posten

Staffanstorps Lions Club

Box 100

245 22 STFFANSTORP

Mär kuvertet med ”Miljöstipendie”

Reflexer till alla förstaklassare i Staffanstorps kommun

Reflexer till alla förstaklassare i Staffanstorps kommun

Det är ju otroligt viktigt att synas i mörkret. Det är ju fortfarande den mörka årstiden, även om vi går mot ljusare tider, så är det ju nu reflexer gör nytta.

Staffanstorp Lions Club hade det stora nöjet att dela ut reflexer till alla förstaklassare på skolorna i Staffanstorps kommun. De emottogs med glädje och entusiasm av lärare som ser till att de blir utdelade till barnen.

Vi hjälper

Julgröt

Julgröt

Julen 2017

Traditionsenligt sedan uppemot 30 år, har Staffanstorp Lions Club delat ut julgröt till allmänheten i Staffanstorp och Hjärup under skyltsöndagarna som ett litet men välment tack för bidrag och inköp på Loppis under året. Men även vid götaktiviteten kom det in välmenta och generösa bidrag till klubben och vår bidragsverksamhet.

Så, än en gång , TACK!

Loppis den 29 oktober

Loppis den 29 oktober

Nu är det dags igen för Lions loppmarknad på Sockerbruket i Staffanstorp.

Söndagen den 29 oktober mellan kl 11.00 – 13.00.
Vi har som vanligt massor av “loppor”.
Skillnaden denna gång är att vi inte säljer möbler. Vi har blivit av med den lokal där vi sålde möblerna men dessvärre ännu inte hittat någon ny. Annars är allt sig likt.
Bilden visar ny infart till loppis på grund av rådande byggprojekt på området

OBS! Vi har en ny infart till loppisen på grund av rådande byggprojekt på området. Åk till grinden vid företagsposten så har vi personal som hjälper er till loppisen.

Alla är hjärtligt välkomna.
Presidentbyte i Lions Club Staffanstorp 

Presidentbyte i Lions Club Staffanstorp 

Nuvarande  President Ingvar Ahlström överlämnar nu rodret till Stefan Andersson.

Ännu ett verksamhetsår har avslutats i Lions Club, ett år som gett bra resultat på ansträngningarna att samla in pengar till hjälpbehövande och annat. Nuvarande  President Ingvar Ahlström överlämnar nu rodret till Stefan Andersson. Stefan har svarat för Lions Bonnamarknad detta år och han har dessutom varit vice President under verksamhetsåret. Som President i Lions Club kommer Stefan att leda klubbens arbete och utveckling mot nya mål.

Avgående President Ingvar Ahlström överlämnar Presidentkedjan till Stefan Andersson som nu tar över ledarskapet inom Lions Club ett år framåt.

Avgående President Ingvar Ahlström överlämnar Presidentkedjan till Stefan Andersson som nu tar över ledarskapet inom Lions Club ett år framåt.

 

Staffanstorp Lions Club slutar med möbelförsäljningen

Staffanstorp Lions Club slutar med möbelförsäljningen

Staffanstorps Kommun växer så det knakar vilket är mycket positivt. Den blivande Sockerstan börjar snart ta form och med detta kommer många ting att hända. Lions Club har under en rad år haft förmånen att kunna disponera ”Potatisladan” för våra aktiviteter till glädje både för oss i Lions och för våra kunder som köpt fina möbler där.

Möbelförsäljningen upphör

Nu tar exploateringen av området fart och med detta kommer Lions att tvingas upphöra med denna försäljning eftersom vi inte disponerar byggnaden längre. Lions har nu sålt ut de möbler och andra ting som fanns i byggnaden vid den senaste loppisen. Denna slutförsäljning berör enbart möblerna, i övrigt fortsätter vi tills vidare att sälja övriga loppisprylar som tidigare. Som konsekvens av detta, har vi ingen möjlighet att ta emot möbler som vid hitintills kunnat göra. Detta beklagar vi verkligen.

Lions Club Staffanstorp vill med detta också passa på att tacka alla givmilda personer som på olika sätt skänkt oss möbler under de gångna åren.

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This