Medlemmar

Tag Archives | Katastrofhjälp

svält i afrika-2017

Lions hjälper svältande i Somalia och Kenya

Lions Sverige sänder totalt SEK 225 000 till mat och vatten till svältande människor i Somalia och Kenya.  130 000 kronor går till Somalia och 95 000 kronor till Kenya. Pengarna är insamlade av Lions från allmänheten i Sverige och sänds till Lions på plats i Somalia och Kenya. Det är sedan medlemmarna i Lions i Somalia […]

Continue Reading
Flyktinghjälp

Flyktingfamiljer får hjälp

Sveriges Lions samlade i december in pengar för att hjälpa flyktingbarn som befinner sig i Turkiet. Barnen och deras familjer har det väldigt svårt. I Turkiet är det Leif Niord från Lions Club Nossebro i Sverige och hans hustru Nilgün Niord som handgripligen är de som ser till att pengarna omvandlas till mat, blöjor och […]

Continue Reading
Lions_hjälpfond_syrien_40

Miljoner till flyktinghjälp

Omkring 4 miljoner svenska kronor är resultatet hittills av den insamlingskampanj som Sveriges Lions genomförde i december för ”De glömda barnen från Syrien och dess grannländer”. Det var i november som Lions i Skandinavien beslutade sig för en gemensam insamlingskampanj för barnen som befinner sig på flykt i bland annat i Turkiet och i Libanon. […]

Continue Reading
Lions_hjälpfond_syrien_100

Sovsäckar till flyktingar

Sveriges Lions skänker 150 000 kronor till att köpa in sovsäckar till flyktingar och då speciellt barn, i Turkiet.  Omkring 2,2 miljoner flyktingar, mestadelen från Syrien, finns i Turkiet, varav cirka 450 000 i Istanbul. Många av dem har svårt att hitta tak över huvudet, något att jobba med eller gå i skolan. Många tvingas sova i […]

Continue Reading
027

70 000 KRONOR TILL NEPAL

Lions Club Staffanstorp beslöt på sitt senaste klubbmöte att skänka 70 000 kronor till de hjälpbehövande i Nepal. Beslut togs om att fördela summan så att 35000 kronor skänks till LCIF – Lions Club International Foundation för användning i återuppbyggnaden i Nepal. Den andra delen av beloppet sänds till Lions Sveriges katastroffond som skickar tält till Nepal. Lions […]

Continue Reading
Blue tent

Sveriges Lions sänder tält till Nepal

Sveriges Lions kommer att skicka 200 tält till Nepal. Tälten skickas med MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som Lions har ett samarbete med. Tälten har ett värde motsvarande en miljon svenska kronor. Och det känns mycket viktigt att kunna hjälpa människorna att få tak över huvudet på detta sätt. Det MSB väntar på nu […]

Continue Reading
Mat och förnödenheter flygs in till de stora flygplatserna. Sedan fortsätter transporten till de nödställda per bil eller i bland till fots.

Lions Club hjälper de jordbävningsdrabbade i Nepal

Jordskalvet som inträffade i lördags den 25 april klockan 11.56 lokal tid (strax efter 06 svensk tid) ungefär halvvägs mellan Katmandu och turistorten Pokhara uppmätte 7,9 på Richterskalan, enligt US Geological Survey. Allting skakade. Allt föll ihop. Murarna kring huvudgatan har kollapsat. Portarna till nationalarenan har rasat, säger en boende i Katmandu, Anupa Shrestha i […]

Continue Reading
Ebola1

EBOLA – EN FARSOT SOM KAN DRABBA OSS ALLA

Detta faktum diskuterades vid klubbmötet i den gångna veckan och mötet beslöt att skänka SEK 25 000 till LÄKARE UTAN GRÄNSER. Normalt brukar Lions ha en organisation i de flesta länder som kan se till att insamlade medel kommer till rätt plats och ändamål men när det gäller de länder som är drabbade i Afrika, […]

Continue Reading
Lions_tält (1)

Lions tältprojekt

Vi hjälper Lions Clubs International Sverige Sveriges Lions Hjälpfond 90 1948-0 www.lions.se Lions tältprojekt startade 2004. Är ett samarbete mellan Lions och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Sveriges allmänhet skänker pengar till Lions, som köper tält och skänker dessa till MSB. MSB sänder på regeringens uppdrag ut tälten till katastrofområden. Tälten har hittills gått till: […]

Continue Reading
District_301-B1___Flickr_-_Photo_Sharing_

Lionsklubbarna i Skåne når goda insamlingsresultat

Lionsklubbarna i Skåne är flitiga med aktiviteter för att samla in pengar. De insamlade medlem skickas till de katastrofdrabbade på Filippinerna för humanitärt bistånd. Hjälpbehovet är ännu enormt varför ansträngningarna att samla in pengar fortfarande är stora från Lions sida. Lionsklubbarna i Skånes har tillsammans under hösten samlat in närmare 600 000 kronor vilket vi […]

Continue Reading
Translate »