Bilfritt på Storgatan

Bilfritt på Storgatan

Bilfritt på Storgatan

Följande avstängningar kommer att göras:

Baldersskolans parkering Tisd 1/5 kl. 16.00 – månd. 7/5 kl. 20.00

Parkeringsplatsen Rådhuset Torsd. 3/5 kl. 08.00 – sönd. 6/5 kl. 19.00

Storgatan – Valhallavägen Fre. 4/5 kl. 15.30 – sönd. 6/5 kl. 19.00

Bråhögsplatsen, parkeringen Tisd 1/5 kl. 18.00 – månd. 7/5 kl. 18.00

Lions Bonnamarknad står för dörren och den 4-6 maj är det dags. Förberedelserna inför kommande Lions Bonnamarknad pågår för fullt och med den en rad avstängningar för biltrafiken genom centrum. Dessutom kommer vi att ta en del av parkeringen på Bråhögsplatsen i anspråk för ett barntivoli, närmare bestämt den del av parkeringen som ligger utanför SEB bankens kontor. Detta innebär att det blir färre parkeringsplatser på Bråhögsplatsen men eftersom den gamla busstationen har gjorts om till nya parkeringsplatser, blir antalet i stort sett detsamma som tidigare. Vi vill betona att det kommer att vara många människor i rörelse runt Bråhögsplatsen och i angränsande gatuavsnitt i samband med tivolit. Detta medför att samspelet mellan fotgängare och bilister måste uppmärksammas.

För att undvika att olyckor sker, kommer fartdämpande åtgärder att sättas upp på gatuavsnittet vid Bråhögsplatsen. Hans Wentzel, Lions Club Staffanstorp som ansvarar för de praktiska detaljerna vill passa på att ge en eloge till bilisterna i Staffanstorp som respekterar de avstängningar och begränsningar som görs för marknaden.

Det kommer att bli lite trångt på Storgatan under torsdags eftermiddagen eftersom i stort sett samtliga trafikmärken skall tas bort för att ge plats åt marknadsknallarna. Dessa kommer att återmonteras måndagen den 7/5. Under tiden detta arbete sker, kommer en trafikvakt att se till att trafiken kan flyta så smidigt som möjligt förbi arbetsfordonen. Vi ber samtliga trafikanter att iaktta stor försiktighet längs Storgatan eftersom vägmärkena tas bort. Våra parkeringsvakter kommer att hjälpa till så att allt går säkert till på Storgatan och i angränsande gator. Vad man särskilt kommer att kolla är hur du parkerar vid övergångsställen och gatukorsningar. Detta gör man för att inga olyckor skall inträffa och för att trafiken skall flyta så bra som möjligt. Lions Club Staffanstorp tackar på förhand för Staffanstorpsbornas förståelse för de hinder i trafiken som eventuellt kommer att uppstå. Vår förhoppning är att Lions Bonnamarknad blir en kul och festlig tillställning och att alla visar respekt och hänsyn till varandra i trafiken runt Bråhögsplatsen. Ytterligare information om Lions Bonnamarknad, besök vår hemsida www.lionsstaffanstorp.se om Lions Bonnamarknad.

Karta över trafikomläggningar under Lions Bonnamarknad 2018

Bilder och text: Staffanstorp Lions Club och Spegeln

Superloppis! Allt skall bort!

Superloppis! Allt skall bort!

Superloppis! Allt skall bort!

Staffanstorp Lions Club avslutar sin loppverksamhet. Vi rensar hela vårt loppförråd då vi måste lämna våra lokaler för att ge plats för Staffanstorps expansion och ombyggnad av sockerbruksområdet. 

Bildtext: Våra loppisar brukar  besökas av 800 – 1 200 personer. Bild: Leif Persson
Söndagen den 6 maj, kl 11:00 – 13:00 i samband med ”Bonnamarknaden 2018“, håller Staffanstorp Lions Club sin sista loppis, under överskådlig tid, på Sockerbruket. 

Kom och fynda en sista gång på en av Skånes mest populära loppmarknader. 

Eftersom vi efter marknaden står utan lokaler har vi total utförsäljning, allt skall bort till mycket förmånliga priser mellan klockan 11.00 och 13.00. 

 

Bildtext: Vår lopplokal är fylld med loppor till bristningsgränsen. Bild: Leif Persson

Intäkten från denna loppis går i sin helhet till olika lokala, nationella och globala Lionsprojekt.

Fri entré

OBS! Sista loppmottagningen den 28 april kl 10:00-13:00

Varmt välkomna att göra årets fynd.

Vänligen
Peer Ekström
Loppisgeneral
Staffanstorp Lions Club

Staffanstorp Lions Club Loppis den 4 feb 2018

Staffanstorp Lions Club Loppis den 4 feb 2018

Staffanstorp Lions Club loppis den 4 feb 2018

Lions har ett världsomspännande program för synvård, Sight First, som botar och motverkar blindhet och andra ögonsjukdomar. Över 30 miljoner människor har blivit hjälpta.

Lions vaccinerar barn i fattiga länder mot mässling inom ramen för programmet ”En spruta – ett liv”. Detta sker i samarbete med WHO och Bill och Melinda Gates Foundation.

Lions ger människor med funktionshinder olika typer av stöd. Lions stöder också ungdomar på olika sätt genom ungdomsutbyte och stipendier ”bästa kompis” etc. samt sätter guld på äldres tillvaro genom utflykter med mera.

Tack för att ni hjälper Staffanstorp Lions Club hjälpa

Era inköp på våra loppisar skapar möjligheter för klubben att hjälpa våra medmänniskor.

Fakta om Lions

Lions hjälper till efter katastrofer, akut och vid återuppbyggnad, genom Lions internationella nätverk med 46 000 klubbar över hela världen och genom Lions Clubs International Foundation, LCIF, som är rankad av Financial Times som världens bästa ickestatliga organisation. Bilden från Nepal.

Lions arbetar mot våld, droger och mobbning genom värdegrundsprogrammet Lions Quest – Tillsammans som genomförs i skolor, idrottsklubbar och för föräldrar.

 

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om Lions verksamhet.
Translate »

Pin It on Pinterest