LIONS STAFFANSTORP SKÄNKER HJÄRTSTARTARE

LIONS STAFFANSTORP SKÄNKER HJÄRTSTARTARE

Staffanstorp Lions Club sätter sin sjätte hjärtstartare i drift!

Spelbutiken Bråhögsplatsen. Foto Leif Persson

Vi har sedan något år tillbaka tagit ett initiativ att placera ut hjärtstartare på olika platser i vår kommun. Forskning har påvisat att om man ingriper inom rimlig tid, då någon person drabbas av hjärtinfarkt, brukar resultatet bli att personen ifråga kan leva vidare utan några större besvär efter att sjukhuset har gjort sitt. Eftersom åtskilliga drabbas av hjärtinfarkt, är detta något som man bör ta fasta på, att placera ut hjärtstartare på strategiska platser.

Detta har vi I Lions tagit fasta på och har under de senare åren investerat i dels hjärtstartare, dels i utbildning av personal att handha utrustningen. Allt har bekostats av Lions.

Vi har inventerat de platser, där många människor rör sig, t ex i butiker och köpcentra. Platsen bör dessutom vara där man kan få tillgång till hjärtstartaren även på kvällstid.

Nu senast var det Tempo Livs i Hjärup som fick en hjärtstartare. Personalen har utbildats i hur man skall ta hand om en person som drabbats, detta för att kunna hjälpa till i ett akut läge.

Lions har redan placerat ut hjärtstartare på följande ställen i Staffanstorp:

Citygross, Spelbutiken Bråhögsplatsen, Mac Donalds, Bowlinghallen i Bråhögshallen, Fältgruppens bil samt en ambulerande startare som Lions Club har med sig på olika arrangemang.

Från Lions sida är vi angelägna om att sprida kunskapen, att det finns hjälp att tillgå, när man är ute i samhället, om man skulle drabbas.

Lions Club kommer att fortsätta med denna aktivitet att förse vår kommun med dessa apparater samtidigt som vi hoppas att hjärtstartaren inte kommer att behövas överhuvudtaget. Men, skulle olyckan vara framme finns det en större chans till överlevnad.

Och du! Vi tar mycket gärna emot förslag om ytterligare platser där vi kan placera ut nya hjärtstartare. Lions Club står för även för kostnaderna för utbildning och fortbildning av personer inom HLR-Hjärt-Lung-Räddning för de som skall handha apparaterna. Dessutom svarar vi för service och underhåll av apparaterna.

Vi I Lions vill också passa på att be dig som läser detta, att berätta för dina vänner om att det finns hjärtstartare på olika platser i kommunen.

 

Påskbuffé på Ronald McDonald Hus i Lund

Påskbuffé på Ronald McDonald Hus i Lund

Vi som lagade maten är från Staffanstorp Lions Club och vi heter: Från vänster: Kerstin Åström, Peter Åström, Majlis Aurér, Camilla Andersson, Ritwa Liljeblad, sven Oredsson, Jenni Norén och Leif Persson. Foto: Leif Persson

Från vänster: Kerstin Åström, Peter Åström, Majlis Aurér, Camilla Andersson, Ritwa Liljeblad, sven Oredsson, Jenni Norén och Leif Persson. Foto: Leif Persson

”Ett Hus fyllt av omtanke och värme”
Staffanstorp Lions Club har sedan 2004 bjudit boende på Ronald McDonalds hus på Påskbuffé.

Att kunna samla kraft mellan de tuffa behandlingstillfällena på sjukhuset är viktigt för både föräldrar och barn. I Huset träffar man andra föräldrar i liknande situation och får möjligheter att dela erfarenheter med varandra. Ronald McDonalds Hus i Lund ligger ett par minuters gångväg från Barn- och Ungdomssjukhuset. Huset ska fungera som ett hem för de boende och ger familjerna möjlighet att vara nära sina barn som vårdas på sjukhuset.

I Huset får familjerna möjlighet att laga sin egen mat, tvätta sina kläder och kunna koppla av i en hemlik och trygg miljö.

Staffanstorp Lions Club har stöttat huset sedan det uppfördes 2003. Förutom Påskbuffé har klubben bidragit till utveckling av husets utemiljö.

Läs mer om Lions verksamhet på vår hemsida: Staffanstorp Lions Club

Ritwa och Camilla beundrar Påskbuffén strax innan vi bjuder till bords.

Påskbuffén är dukad. Foto: Leif Persson

Utanför huset blommar vårblommorna i stor mängd. Julros, Påskliljor och Tulpaner

Utanför huset står vårblommorna i all sin prakt. Foto: Leif Persson

Vid dammen står dessa trevlig figurer som påminner oss om de kalla vintermånader som just har lämnat oss. Figurerna föreställer en snögubbe och tre barn i form av stickade kläder som fyllts för att ge rätt form. Foto: Leif Persson

Vid dammen står dessa trevlig figurer som påminner oss om de kalla vintermånader som just har lämnat oss. Foto: Leif Persson

Bilden visar den nya utbyggnaden som ger 7 rum ytterligare och alltsom allt 27 stycken rum.

I denna eleganta flygel ligger 7 nya rum som ger huset en kapacitet av totalt 27 rum. Foto: Leif Persson

Lions hjälper svältande i Somalia och Kenya

Lions hjälper svältande i Somalia och Kenya

Lions Sverige sänder totalt SEK 225 000 till mat och vatten till svältande människor i Somalia och Kenya. 

130 000 kronor går till Somalia och 95 000 kronor till Kenya. Pengarna är insamlade av Lions från allmänheten i Sverige och sänds till Lions på plats i Somalia och Kenya. Det är sedan medlemmarna i Lions i Somalia och Kenya som sköter inköp av mat och vatten och distribuerar ut detta till de som svälter.

  • Vi får sedan fortlöpande redovisning av våra Lions-medlemmar i Somaila och Kenya, så att vi vet att pengarna kommer fram till de som behöver, säger Gunilla Persson som är ordförande för Sveriges Lions Hjälpkommitté.

Det här är ett exempel på hur Lions arbetar för att hjälpa i världen. Lions till Lions, så att man vet att pengarna når de som ska bli hjälpa. Tack vare Lions nätverk av andra Lions i hela världen, 1,4 miljoner medlemmar i 210 länder och geografiska områden, når Lions hjälp ut snabbt, med precision – man/Lions på plats/ vet i det landet som drabbats vad som behövs och säkert, rapportering sker till vad pengarna har använts.

 

Fakta om Lions: Lions Sverige är med sina 11 000 medlemmar en del av internationella Lions med 1,4 miljoner medlemmar. Lions finns i 210 länder och geografiska områden över hela världen.  Lions uppgift är att genom frivilliginsatser hjälpa andra människor, bygga broar mellan människor oavsett ras och religion och på andra sätt göra en samhällsinsats. Lokalt, nationellt och internationellt. Lions är politiskt och religiöst obundet. Lions i Sverige: Älskar att hjälpa, finns på plats och gör det möjligt. PG: 90 1948-0, Swish 9019480, Sveriges Lions är med i Svensk insamlingskontroll.

Mer information kan fås genom Lions Club Staffanstorps hemsida och klicka på ”Kontakta oss” eller ring vårt telefonnummer 046 25 51 10.

Hans Wentzel

Pr komm.

Lions Bonnamarknad 2017

Lions Bonnamarknad 2017

SÅ VAR DET LIONS BONNAMARKNADSDAGS IGEN!

Man kan fråga sig, hur gör man för att sätta hela Staffanstorp i feststämning en helg i maj månad?

Ja, mycket arbete ligger givetvis bakom denna helg för Lionsmedlemmarna att planera in allt som skall ske. En kommitté, kallad Bonnamarknadskommittén, väljs redan på våren innan verksamhetsåret avslutas och en General för kommande aktivitet utses, i regel blivande vice Lions President. Kommittén samlas för första gången i september månad för att dra upp riktlinjerna i stora drag för kommande Bonnamarknad. I december möts man på nytt och då påbörjas arbetet med att dela upp arbetsuppgifterna för de olika Lionmedlemmarna i gruppen.

Lions Bonnamarkskommitté: Från vänster: Per Bengtsson, Mats Wahlström, Sven Bengtsson, Ann-Charlotte Karlsson, Stefan Andersson, Peter Åström, Hans Wentzel, och Rolf Mars

Mycket skall ordnas och förberedas och det viktigaste av allt är inlämningen av ansökan och att genomföra Bonnamarknaden till Polisen. Utan denna och ett Polistillstånd kan vi glömma allt vad Bonnamarknad heter. Vi har god kontakt med Polismyndigheten och vi för en diskussion om Bonnamarknaden och erfarenheterna från föregående år för att få bästa lösningarna till stånd när det är dags.

Tillståndsansökan skickas från Polisen vidare till Staffanstorps Kommuns olika avdelningar som kan ha synpunkter på och som berörs av Bonnamarknaden. Som exempel kan ges Räddningstjänsten, Tekniska- och Hälsovårds-enheten men även till Skånetrafiken. Detta sker i regel under februari månad.

Mars månad är det beställningar som gäller. Vi måste inlämna en s.k. TA –plan där vi i detalj beskriver vilka gator och torg som skall stängas av samt vilka tider som skall gälla. Vidare skall toaletter, sopkärl och container beställas.

Våra vänner som svarar för serveringen har fullt upp med sin planering när det gäller att anskaffa matvarorna som vi säljer i vårt serveringstält, en nog så viktig detalj. Vi har erfarenhet av att våra gäster blir både hungriga och törstiga under våra marknadsdagar och därför gäller det att vi har tillräckligt med mat hemma så att det räcker till, för alla. Vi har en faktor som vi inte råder över och det är vädret dessa marknadsdagar. Varmt väder betyder ökad vätskeåtgång och ett kallt ökad efterfrågan på varm mat, närmare bestämt grillkorv och hamburgare.

Generalen detta år är Stefan Andersson och han har det övergripande ansvaret att se till att alla detaljer kommer på plats i planeringen så att inget missas. Var och en av kommittédeltagarna har sina uppgifter att ta hand om och dessa avrapporterar läget till Bonnamarknadsgeneralen.

De Lions som ansvarar för marknadsknallarna har det riktigt stressigt i mars och april månad eftersom man tar emot alla beställningarna från de marknadsknallar som vill delta. För dig som redan tidigare besökt Bonnamarknaden vet att vi fyller hela Storgatan och ytor i dess närhet med dessa knallar och deras marknadsstånd. Nytt för i år är att våra olika föreningar i Staffanstorp kommer att få möjlighet att marknadsföra sig på de utrymmen som inte upptas av knallarna.

Vi närmar oss nu dagen B för Bonnamarknad och nu är det vår examensdag, dagen då allt skall klaffa och inget har missats. Tivolit kommer på plats och monterar upp sina karuseller och andra pinoredskap, till alla ungdomars stora tjusning. För våra yngre har vi ett särskilt tivoli på Bråhögsplatsen.

På fredagskvällen är serveringstälten är på plats och stolar och bord utplacerade på Torget. Musiken ljuder från serveringstältet och man kan höra det härliga sorl från en publik som njuter och trivs tillsammans.

På lördagen invigs Lions Bonnamarknad och det hela dra igång för fullt med uppträden och livemusik.

Söndagen går i samma tecken med en skillnad att vi dessutom har Lions Loppmarknad på Sockerbruket mellan kl 11-13.

När vi avslutar Bonnamarknaden kl 16.00 på söndagen, börjar vårt arbete på nytt med att montera ner allt vad vi monterat upp vad gäller tält, kylskåp och allt annat. Gator och torg skall städas, sopkärl skall tömmas och till hjälp har vi Scouterna som snabbt och effektivt städar rent på området.

Det sista vi gör är på måndag förmiddag är att återmontera alla vägmärken som vi plockade bort redan på torsdags kväll.

Till våra läsare vill vi säga att vi är ganska slutkörda, alla vi som varit med och arrangerat Lions Bonnamarknad, trötta fötter, värkande ryggar, men med ännu ett glatt minne från Bonnamarknaden.

Förhoppningsvis får vi godkänt på vår examensdag även i år och vill passa på att på förhand tacka alla våra besökare som kommer till Lions Bonnamarknad 2017.

Text: Hans Wentzel

 

 

KVINNLIGT SJÄLVFÖRSVAR

KVINNLIGT SJÄLVFÖRSVAR

Lionsutbildning i kvinnligt självförsvar

Tommy Karlsson från KFUM Malmö Taekwondo tillsammans med deltagare från tidigare självförsvarskurs, instruktör i kvinnligt självförsvar

Instruktör Tommy Karlsson med deltagare från den tidigare självförsvarskursen.

I höstas genomförde Lions Club Staffanstorp i samverkan med KFUM Malmö Taekwondo och instruktören Tommy Karlsson en lyckad utbildning i kvinnligt självförsvar på Bråhögshallen. Ett 25-tal damer av varierande ålder deltog och dessa uttryckte sin uppskattning över vad de fått lära sig i ämnet.

Eftersom vi fått frågor från ett flertal damer om det blir fler utbildningar, ser vi från Lions att det är angeläget att ordna en ny kurs. Denna är planerad till lördagen den 29 april 2017 kl.13.00 på Bråhögshallen vänder sig både till nya intresserade damer såväl som till de som redan i våras fått utbildningen. Tommy Karlsson kommer att leda denna kurs tillsammans med sin fru Ann-Charlotte.

Varför ordnar Lions denna kurs frågar man sig? Lions har ett motto som lyder som såhär:

 

Mottot vi i Lions Sverige arbetar efter är: För samhällsansvar och livskvalitet.   Ett av Lions syften är: Att genom aktiva insatser bidra till en positiv samhällsutveckling. Med detta menar vi: Att kvinnor skall kunna röra sig fritt i samhället utan att riskera bli utsatta för övergrepp!  Men, om så sker, skall gärningsmannen få känna på och fram för allt att få reda på att det straffar sig att utsätta våra kvinnor för våld och övergrepp!

Du kvinna mellan 15 -100 år gamla är välkomna. Det enda du behöver ha med dig är en flaska vatten och ha en ledig plagg på sig. God stämning och många skratt garanteras!  Och du, vi i Lions Club  vill värna om våra medborgare och därför är denna kurs gratis  för er kvinnor,

Tommy Karlsson från KFUM Malmö Taekwondo, instruktör i kvinnligt självförsvar

Tommy Karlsson,

Anmäl dig senast den 25 april 2017

[si-contact-form form=’7′]

Lions club Staffanstorp

Hans Wentzel

LIONS STORA STIPENDIUM

LIONS STORA STIPENDIUM

LIONS CLUB STAFFANSTORP har beslutat att utdela Lions Stora Stipendium 2017 till en eller flera personer eller organisationer som bidrar till att sätta Staffanstorps Kommun på kartan.

Stipendiet är avsett att belöna och stimulera såväl enskilda som grupper för insatser som är pågående eller genomförda.

Stipendiet utdelas endast till boende eller verksamma inom Staffanstorps kommun.

Motiverad ansökan/nomineringsförslag till LIONS STORA STIPENDIUM skall vara oss tillhanda senast måndagen den 27 mars 2017.

För att insänt nomineringsförslag skall kunna beaktas, skall förslagsställarens namn, adress, telefonnummer samt ev. e-mailadress anges.

Stipendiet kommer att utdelas i samband med LIONS BONNAMARKNAD 2017.

 

Förslag eller ansökan ställs till:

Lions Club Staffanstorp

C/O  Hans Wentzel

Lutavägen 12

24542 Staffanstorp

Tel 0733 -91 51 00

Translate »

Pin It on Pinterest