Sveriges Lions sänder tält till Nepal

Sveriges Lions sänder tält till Nepal

Sveriges Lions kommer att skicka 200 tält till Nepal. Tälten skickas med MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som Lions har ett samarbete med.

  • Tälten har ett värde motsvarande en miljon svenska kronor. Och det känns mycket viktigt att kunna hjälpa människorna att få tak över huvudet på detta sätt. Det MSB väntar på nu är landningstillstånd för planet med tälten, säger Sveriges Lions ordförande Per Janson.

nepalSedan tidigare har Lions genom LCIF, Lions Clubs International Foundation, har gett ett katastrofbidrag på 100 000 US dollar.

Lions i Nepal tillsammans med lionklubbar i grannländerna arbetar med att få ut färskvatten, filtar med mera till den drabbade befolkningen.

Lions finns över hela världen och har ett nätverk i och med detta, människor som hjälper andra människor. Hjälpen sker efter lokala behov, då Lions verkar på plats. I Nepal gör Lions i Katmandu insatser med hjälpa av pengar från Lions över hela världen.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fakta om Lions: Lions Clubs International, Sverige är med sina 12 000 medlemmar en del av internationella Lions med 1,3 miljoner medlemmar. Lions finns i 209 länder och geografiska områden över hela världen.

Lions uppgift är att genom frivilliginsatser hjälpa andra människor, bygga broar mellan människor oavsett ras och religion och på andra sätt göra en samhällsinsats. Lokalt, nationellt och internationellt. Lions är politiskt och religiöst obundet.

Sveriges Lions motto är: För samhällsansvar och livskvalitet.
PG: 90 1948-0, Stiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond

Kontakt:
Sveriges Lions ordförande: Per Janson, 0705-45 85 20
Lions LCIF kontaktperson i Sverige, Jan-Åke Åkerlund, 0705-70 80 58
Maud Nordell, Lions informationsansvarig, 070-215 62 33

Lions Club hjälper de jordbävningsdrabbade i Nepal

Lions Club hjälper de jordbävningsdrabbade i Nepal

Jordskalvet som inträffade i lördags den 25 april klockan 11.56 lokal tid (strax efter 06 svensk tid) ungefär halvvägs mellan Katmandu och turistorten Pokhara uppmätte 7,9 på Richterskalan, enligt US Geological Survey.

ebf2aaf938a79a1ba163195bcf8eeee7

Packning och transport av förnödenheter till de drabbade

Allting skakade. Allt föll ihop. Murarna kring huvudgatan har kollapsat. Portarna till nationalarenan har rasat, säger en boende i Katmandu, Anupa Shrestha i en intervju.

Detta är den värsta naturkatastrof som Nepal drabbats av på 100 år. Vårt budskap till Nepal är “hjälp är på väg” säger Lions Internationelle president Joe Preston

Frivilliga lämnar blod till blodcentraler i Nepal

Frivilliga lämnar blod till blodcentraler i Nepal

Upp till 10.000 människor kan ha dött i det stora jordskalvet i Nepal, enligt landets premiärminister. En första FN-rapport pekar mot att åtta miljoner människor har påverkats av skalvet – och att 1,4 miljoner är i akut behov av mat och vatten.

Lions i Nepal bildar team tillsammans med Lions från grannländerna, för att få och fördela välbehövliga förnödenheter såsom mat, färskvatten, och tillfälligt skydd till de drabbade i områdena av förödelsen.

När katastrofer som denna inträffar mobiliserar Lions Club sina resurser och gör stora insatser för att minska lidandet för de drabbade. Du kan också bidra i detta arbete genom att engagera dig i Lions. Kontakta Lions Club Staffanstorp via denna länk: https://www.lionsstaffanstorp.se/intresseanmalan/

EBOLA – EN FARSOT SOM KAN DRABBA OSS ALLA

EBOLA – EN FARSOT SOM KAN DRABBA OSS ALLA

Detta faktum diskuterades vid klubbmötet i den gångna veckan och mötet beslöt att skänka SEK 25 000 till LÄKARE UTAN GRÄNSER.

EbolaNormalt brukar Lions ha en organisation i de flesta länder som kan se till att insamlade medel kommer till rätt plats och ändamål men när det gäller de länder som är drabbade i Afrika, har man inte hunnit med att utveckla denna i den grad som fordras i detta sammanhang.

Av denna anledning finner vi att det är ett bra sätt att bidra med medel till en organisation som har ett internationellt gott rykte. Dessa frivilliga hjälparbetare arbetar med sitt liv som insats, vilket vi fått ta del av de senaste veckorna av massmedia.

Från Lions Club Staffanstorps sida vill vi passa på att tacka alla de som stöder vår insamlingsverksamhet. Vi tror dessutom att ni som stöttar oss i vår strävan att samla in pengar till olika hjälpinsatser, att ni uppskattar att vi redovisar vart vi sänder dessa.

Lions tältprojekt

Lions tältprojekt

Vi hjälper

Lions Clubs International Sverige

Sveriges Lions Hjälpfond

90 1948-0

www.lions.se

Lions tältprojekt startade 2004.
Är ett samarbete mellan Lions och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Sveriges allmänhet skänker pengar till Lions, som köper tält och skänker dessa till MSB. MSB sänder på regeringens uppdrag ut tälten till katastrofområden.

lionlogo_2c_modTälten har hittills gått till:
2014: 820 tält till norra Irak.
2013: 30 tält till Filippinerna.
2011: 470 tält till Turkiet. 300 till Tunisien.
2010: 395 tält till Haiti.
2008: 1 284 tält till Kina. 144 till Burma. 90 till Kirgiziya.
2007: 93 tält till Peru. 140 till Sri Lanka.
2006: 290 tält till Libanon. 40 till Serbien.
2005: 225 tält till Pakistan

90-logga

 

 

Lionsklubbarna i Skåne når goda insamlingsresultat

Lionsklubbarna i Skåne når goda insamlingsresultat

Lionsklubbarna i Skåne är flitiga med aktiviteter för att samla in pengar. De insamlade medlem skickas till de katastrofdrabbade på Filippinerna för humanitärt bistånd. Hjälpbehovet är ännu enormt varför ansträngningarna att samla in pengar fortfarande är stora från Lions sida.

Lionsklubbarna i Skånes har tillsammans under hösten samlat in närmare 600 000 kronor vilket vi är mycket stolta över. Lions Club Staffanstorp bidrar med drygt 60 000 kronor i detta belopp. Till detta resultat tackar vi alla er som skänkt en slant i våra bössor, gjort inköp på loppmarknader, deltagit i olika arrangemang inför julen, osv.

Detta goda resultat sporrar Lionsmedlemmarna till att anstränga sig ytterligare i sin strävan att samla in medel för hjälpbehövande.

District_301-B1___Flickr_-_Photo_Sharing_

Lions klubbar på Filippinerna organiserar hjälpinsatserna efter tyfonen Haiyan.

Lions Club Staffanstorp tackar alla som hjälpt till och stöttat vår verksamhet!

Translate »

Pin It on Pinterest