Lions globalt – vad händer där?

Lions globalt – vad händer där?

Mässlingsprojektet, en ny utmaning för Lions.

GAVI Alliance och Lions Clubs International presenterade ett unikt partnerskap på kongressen i Hamburg för att skydda tiotals miljoner barn i världens fattigaste länder mot mässlingen, en mycket smittsam sjukdom som uppskattningsvis dödar 430 personer varje dag, mestadels i utvecklingsländer.

Under partnerskapet ska Lions Clubs International skicka ut sitt nätverk med 1,4+ miljoner frivilliga att samla in USD 30 miljoner och förbättra tillgången till vaccin från GAVI, ett offentligt-privat partnerskap som har till mål att rädda barns liv och värna om människors hälsa genom att förbättra tillgången till vaccination i världens fattigaste länder.

De medel som samlas in av Lions kommer att matchas av brittiska Department for International Development (DFID) och Bill & Melinda Gates Foundation, vilket ger totalsumman till USD 60 miljoner. Tillkännagivandet skedde under Lions Clubs Internationals 96:e årliga kongress i Hamburg, Tyskland.

”Lions Clubs International och dess medlemmar tycker det är spännande att fortsätta vårt engagemang att bekämpa mässlingen och röda hund”, säger Lions Clubs International Foundation ordförande Wing-Kun Tam. ”Genom våra gemensamma insatser tillsammans med GAVI och andra partner ska vi förbättra tillgången till bra vaccinationsservice på alla nivåer – globalt, nationellt och lokalt – till förmån för barn i utvecklingsländer.”

Se en presentation av Lions mässlingprojekt: En spruta ett liv

Lions Loppmarknad 

Lions Loppmarknad 

Söndag 7 maj kl 11-13 är det Lions Loppmarknad på Sockerbruket

Lions Loppmarknad är, liksom Lions Bonnamarknad, ett, sedan 1964, återkommande evenemang i Staffanstorp. Loppmarknaden har tusentals besökare från när och fjärran, som uppskattar det rika utbudet av “loppisprylar”. Utbudet i år är inget undantag, här finns allt!

Skylt vid Dalbyvägen som visar att du kan lämna loppor mellan 10:00 och 13:00 var helgfri lördag.

Varje gång loppmottagningen är öppen står denna skylt ute vid Dalbyvägen vid infarten till sockerbruket.

De loppisprylar vi säljer är skänkta av kommunens invånare plus en del från övriga i andra kommuner. En insamling som pågår under hela året. Är det så att du har något säljbart som du vill skänka till Lions Loppmarknad i Staffanstorp är du välkommen till vår lopplokal på Sockerbruket varje helgfri lördag kl 10 – 13.

Ett stort tack till alla er som har skänkt eller skänker loppisprylar till vår marknad.

Välkommen att fynda på Lions Loppmarknad söndagen den 7 maj kl 11 – 13 på Sockerbruket.

 

 

En helt vanlig loppis 

Som vanligt börjar man köa redan klockan halv elva på förmiddagen utanför vår lokal på Sockerbruket. När klockan slår elva utbryter rena maratonstarten. Kunderna kommer in i lokalen och när man iakttar vad som sker, ser man tydligt att många redan vet vart de skall ta vägen i lokalen.

Skall vi säga, som vanligt, har vi gott om prima varor och prylar som byter ägare under de två timmar som vi har öppet.

Våra trogna givare av “Loppor” har under de senaste månaderna skänkt oss många olika ting, stort som smått. Vi som tar emot lopporna tycker att det alltid är trevligt att möta alla dessa trevliga, härliga människor som kommer med sina gåvor. Loppisgeneralen Anders Nordborg som med fast hand ser till att allt fungerar enligt planerna. Bilen parkerar man gratis i anslutning till loppisen.

Från LIONS CLUBS sida vill vi tacka alla våra besökare som på olika sätt stöder vår verksamhet. De pengar vi får av er går alltid oavkortat till vår hjälpverksamhet och vi tycker att det är fantastiskt roligt att kunna hjälpa enskilda och organisationer med de pengar och prylar som ni skänker och som vi samlar in.

LIONS STAFFANSTORP SKÄNKER HJÄRTSTARTARE

LIONS STAFFANSTORP SKÄNKER HJÄRTSTARTARE

Staffanstorp Lions Club sätter sin sjätte hjärtstartare i drift!

Spelbutiken Bråhögsplatsen. Foto Leif Persson

Vi har sedan något år tillbaka tagit ett initiativ att placera ut hjärtstartare på olika platser i vår kommun. Forskning har påvisat att om man ingriper inom rimlig tid, då någon person drabbas av hjärtinfarkt, brukar resultatet bli att personen ifråga kan leva vidare utan några större besvär efter att sjukhuset har gjort sitt. Eftersom åtskilliga drabbas av hjärtinfarkt, är detta något som man bör ta fasta på, att placera ut hjärtstartare på strategiska platser.

Detta har vi I Lions tagit fasta på och har under de senare åren investerat i dels hjärtstartare, dels i utbildning av personal att handha utrustningen. Allt har bekostats av Lions.

Vi har inventerat de platser, där många människor rör sig, t ex i butiker och köpcentra. Platsen bör dessutom vara där man kan få tillgång till hjärtstartaren även på kvällstid.

Nu senast var det Tempo Livs i Hjärup som fick en hjärtstartare. Personalen har utbildats i hur man skall ta hand om en person som drabbats, detta för att kunna hjälpa till i ett akut läge.

Lions har redan placerat ut hjärtstartare på följande ställen i Staffanstorp:

Citygross, Spelbutiken Bråhögsplatsen, Mac Donalds, Bowlinghallen i Bråhögshallen, Fältgruppens bil samt en ambulerande startare som Lions Club har med sig på olika arrangemang.

Från Lions sida är vi angelägna om att sprida kunskapen, att det finns hjälp att tillgå, när man är ute i samhället, om man skulle drabbas.

Lions Club kommer att fortsätta med denna aktivitet att förse vår kommun med dessa apparater samtidigt som vi hoppas att hjärtstartaren inte kommer att behövas överhuvudtaget. Men, skulle olyckan vara framme finns det en större chans till överlevnad.

Och du! Vi tar mycket gärna emot förslag om ytterligare platser där vi kan placera ut nya hjärtstartare. Lions Club står för även för kostnaderna för utbildning och fortbildning av personer inom HLR-Hjärt-Lung-Räddning för de som skall handha apparaterna. Dessutom svarar vi för service och underhåll av apparaterna.

Vi I Lions vill också passa på att be dig som läser detta, att berätta för dina vänner om att det finns hjärtstartare på olika platser i kommunen.

 

BILFRITT PÅ STORGATAN 

BILFRITT PÅ STORGATAN 

Lions Bonnamarknad står för dörren och den 5- 7 maj är det dags. Förberedelserna inför kommande Lions Bonnamarknad pågår för fullt och med den en rad avstängningar för biltrafiken genom centrum. Dessutom kommer vi att ta en del av parkeringen på Bråhögsplatsen i anspråk för ett barntivoli, närmare bestämt den del av parkeringen som ligger utanför SEB bankens kontor.

Avstängningar i centrum av Staffanstorp under Bonnamarknaden

Detta innebär att det blir färre parkeringsplatser på Bråhögsplatsen men eftersom den gamla busstationen har gjorts om till nya parkeringsplatser, blir antalet i stort sett detsamma som tidigare.

Vi vill betona att det kommer att vara många människor i rörelse runt Bråhögsplatsen och i angränsande gatuavsnitt i samband med tivolit. Detta medför att samspelet mellan fotgängare och bilister måste uppmärksammas.

För att undvika att olyckor sker, kommer fartdämpande åtgärder att sättas upp på gatuavsnittet vid Bråhögsplatsen.

Följande avstängningar kommer att göras:

  • Balderskolans parkering Månd. 2/5 kl. 16.00 – månd.8/5 kl. 20.00
  • Parkeringsplatsen Rådhuset Torsd. 4/5 kl. 08.00 – sönd.  7/5 kl. 19.00
  • Storgatan – ValhallavägenFred.      5/5 kl. 15.30 – sönd.  7/5 kl. 19.00
  • Bråhögsplatsen, parkeringen Månd. 1/5 kl. 18.00 – månd. 8/5 kl 18.00

Hans Wentzel, Lions Club Staffanstorp som ansvarar för de praktiska detaljerna vill passa på att ge en eloge till bilisterna i Staffanstorp som respekterar de avstängningar och begränsningar som görs för marknaden.

Det kommer att bli lite trångt på Storgatan under torsdags eftermiddagen eftersom i stort sett samtliga trafikmärken skall tas bort för att ge plats åt marknadsknallarna. Dessa kommer att återmonteras måndagen den 8/5. Under tiden detta arbete sker, kommer en trafikvakt att se till att trafiken kan flyta så smidigt som möjligt förbi arbetsfordonen. Vi ber samtliga trafikanter att iaktta stor försiktighet längs Storgatan eftersom vägmärkena tas bort. Våra parkeringsvakter kommer att hjälpa till så att allt går säkert till på Storgatan och i angränsande gator. Vad man särskilt kommer att kolla är hur du parkerar vid övergångsställen och gatukorsningar. Detta gör man för att inga olyckor skall inträffa och för att trafiken skall flyta så bra som möjligt.

Lions Club Staffanstorp tackar på förhand för Staffanstorpsbornas förståelse för de hinder i trafiken som eventuellt kommer att uppstå. Vår förhoppning är att Lions Bonnamarknad blir en kul och festlig tillställning och att alla visar respekt och hänsyn till varandra i trafiken runt Bråhögsplatsen.

Ytterligare information om Lions Bonnamarknad, besök vår hemsida Staffanstorp Lions Club

Hans Wentzel

Inför Bonnamarknaden 2017

Inför Bonnamarknaden 2017

Lions Bonnamarknad, är i gång under helgen den 5, 6 och 7 maj. Jag heter Ingvar Ahlström och är President i Lions Club Staffanstorp och jag hälsar er hjärtligt välkomna till årets Lions Bonnamarknad.

Bild på Ingvar Ahlström som är president i Staffanstorp Lions Club. Ingvar har Lions gula jacka och blå keps.

Staffanstorp Lions Club President Ingvar Ahlström

Hela Staffanstorp är mer eller mindre på benen dessa dagar. Vi i Lions Club tycker det är något visst med detta.  Det som nu stundar är Lions Bonnamarknad nummer 47 i ordningen. Vi i Lions Club Staffanstorp tycker att det är kul att sätta fart på Staffanstorp en gång om året och vi vet att våra besökare tycker det är trevligt att det blir en Lions Bonnamarknad årligen. Det blir fest och glädje och folk trivs på gator och torg. Vår klubb är nu 53 år gammal och fortfarande har vi medlemmar som är aktiva och som har varit med och bildat klubben. På senare tid har vi fått nya medlemmar, både kvinnor och män, vilket är mycket positivt för klubbens vidareutveckling.

Vad gör då klubben med de pengar man samlar in?

Under åren vi funnits till, har vi samlat in drygt 10 miljoner kronor då omräknat till dagens penningvärde.

Läs gärna artikeln om hur pengarna som samlats in har fördelats. Vi vill dessutom klargöra att alla de pengar vi får in på olika arrangemang, oavkortat går vidare till olika hjälpprojekt både lokalt, nationell och internationellt. Dessutom vill vi framhålla att Staffanstorps kommun på olika sätt stödjer Lions Bonnamarknad så att denna kan genomföras.

I serveringstältet på torget serveras både hamburgare och grillkorv och till detta kan man köpa öl, ett glas vin, läsk/vatten eller kaffe.

Lions Club startade 1917 och fyller 100 år och finns representerade i nästan alla länder. Vi firar genom att ha ett extra välfyllt program i tältet och på scen.

Årets uppträden i tältet och på scen ser du i Bonnamarknadstidningens programtablå.

Och du, som tycker att det verkar vara trevligt med det som Lions Club sysslar med, du är välkommen att höra av dig till oss. Du bara ställer dina frågor till någon av våra Lions. Du hittar dessa i gula Lionjackor och du får säkert svar på dina frågor. Vi behöver flera medlemmar till vår klubb och om du är intresserad är du hjärtligt välkommen till oss i Lions Club Staffanstorp.

Avslutningsvis vill jag passa på att tacka alla de som ställer upp och hjälper oss då vi har olika arrangemang. Jag tänker på Aviatörerna, anhöriga och övriga vänner som helhjärtat ställer upp för Lions goda ambitioner att hjälpa dem som har det svårt på olika sätt.

Välkommen till Lions Bonnamarknad den 5 till 7 maj 2017 och besök gärna vår loppmarknad på gamla Sockerbruket, söndagen den 7 maj mellan kl. 11-13.

Välkommen!

Ingvar Ahlström

President

Lions Club Staffanstorp

 

Translate »

Pin It on Pinterest