LIONS BONNAMARKNAD 2024

 

 

Lions Bonnamarknad

6-8 maj 2022.

Bonnamarknadskommittén 2022: Från vänster till höger; Anders Nordborg, Per Bengtsson, Leif Widmark, Mats Wahlström, Eva Nero, Lennart Johansson, Ritwa Liljeblad, Hans Ventzel, Bernt Elofsson.

Invignning 2008

Invigning 2009

Musiktältet 2019

Invigning 2019

Ett glatt Lionsgäng 2019

Tivoli 2013

Underhållare 2014

Tivoli 2014

Förreningsliv 2016

Bonnamarknadskommittén 2017

Hur vi planerar och genomför en Lions Bonnamarknad
En kommitté, kallad Bonnamarknadskommittén, väljs redan på våren innan verksamhetsåret avslutas och en General för kommande aktivitet utses, i regel blivande vice Lions President. Kommittén samlas för första gången i september månad för att dra upp riktlinjerna i stora drag för kommande Bonnamarknad. I december möts man på nytt och då påbörjas arbetet med att dela upp arbetsuppgifterna för de olika Lionmedlemmarna i gruppen.
Mycket skall ordnas och förberedas och det viktigaste av allt är inlämningen av ansökan om att genomföra Bonnamarknaden till Polisen. Utan denna och ett Polistillstånd kan vi glömma allt vad Bonnamarknad heter. Vi har god kontakt med Polismyndigheten och vi för en diskussion om Bonnamarknaden och erfarenheterna från föregående år för att få bästa lösningarna till stånd när det är dags. Tillståndsansökan skickas från Polisen vidare till Staffanstorps Kommuns olika avdelningar som kan ha synpunkter på och som berörs av Bonnamarknaden. Som exempel kan ges Räddningstjänsten, Tekniska- och Hälsovårds-enheten men även till Skånetrafiken. Detta sker i regel under februari månad.
Mars månad är det beställningar som gäller. Vi måste inlämna en s.k. TA –plan där vi i detalj beskriver vilka gator och torg som skall stängas av samt vilka tider som skall gälla. Vidare skall toaletter, sopkärl och container beställas. 

 

 

 

 

 Våra vänner som svarar för serveringen har fullt upp med sin planering när det gäller att anskaffa matvarorna som säljs i  serveringstälten, en nog så viktig detalj. Vi har erfarenhet av att våra gäster blir både hungriga och törstiga under våra marknadsdagar och därför gäller det att det finns tillräckligt med mat hemma så att det räcker till för alla. Vi har en faktor som vi inte råder över och det är vädret dessa marknadsdagar. Varmt väder betyder ökad vätskeåtgång och ett kallt ökad efterfrågan på varm mat, närmare bestämt grillkorv och hamburgare.

Generalen detta år är Ritwa Liljeblad  och hon har det övergripande ansvaret att se till att alla detaljer kommer på plats i planeringen så att inget missas. Var och en av kommittédeltagarna har sina uppgifter att ta hand om och dessa avrapporterar läget till Bonnamarknadsgeneralen.

De Lions som ansvarar för marknadsknallarna har det riktigt stressigt i mars och april månad eftersom man tar emot alla beställningarna från de marknadsknallar som vill delta. För dig som redan tidigare besökt Bonnamarknaden vet att vi fyller hela Storgatan och ytor i dess närhet med dessa knallar och deras marknadsstånd.  Även i år har våra olika föreningar i Staffanstorp möjlighet att få marknadsföra sig på de utrymmen som inte upptas av knallarna.

Vi närmar oss nu dagen B för Bonnamarknad och nu är det vår examensdag, dagen då allt skall klaffa och inget har missats. Tivolit kommer på plats och monterar upp sina karuseller och andra pinoredskap, till alla ungdomars stora tjusning. För våra yngre har vi ett särskilt tivoli på Bråhögsplatsen.

På fredagskvällen är serveringstälten på plats. Musiken ljuder från serveringstältet och man kan höra det härliga sorlet från en publik som njuter och trivs tillsammans.

På lördagen invigs Lions Bonnamarknad och det hela drar igång för fullt med uppträden och livemusik.

Söndagen går i samma tecken.

När vi avslutar Bonnamarknaden kl 16.00 på söndagen, börjar vårt arbete på nytt med att montera ner allt vad vi monterat upp. Gator och torg skall städas, sopkärl skall tömmas och till hjälp har vi Scouterna som snabbt och effektivt städar rent på området.

Till våra läsare vill vi säga att vi är ganska slutkörda, alla vi som varit med och arrangerat Lions Bonnamarknad, trötta fötter, värkande ryggar, men med ännu ett glatt minne från Bonnamarknaden.

Förhoppningsvis får vi godkänt på vår examensdag även i år och vill passa på att på förhand tacka alla våra besökare som kommer till Lions Bonnamarknad 2024.

 

 

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This