Lions fonder och stiftelser

Lions har ett antal fonder och stiftelser för att hjälpa medmänniskor runtom i världen. LCIF är den i särklass största vad gäller katastrofberedskap men är också engagerad i projekt som exempelvis kampen mot onödig blindhet, mässlingsinitiativet med flera.

Bidrag till fonderna kommer ifrån medlemmarna via Lionsklubbar och distrikt, samt ifrån allmänheten i form av gåvor och testamenten.

Generellt gäller att dessa fonder, med några undantag, enbart används för forskningsändamål, således kan inte enskilda personer söka bidrag ur dessa.

Lions forskningsfond mot folksjukdomar

Lions Forskningsfond

Lions forskningsfond stödjer forskningen mot folksjukdomar. Folksjukdomar är hälsoproblem som beroende på hur vanliga de är, allvarlighetsgraden och fördelningen i befolkningen kan betraktas som folksjukdomar.
Lions Cancerfond Väst

Lions Cancerfond Väst

Var tredje svensk får CANCER under sin livstid. Lions Cancerfond Väst stödjer cancerforskningen i västra Sverige!

Lions Cancer forskningsfond vid akademiska sjukhuset i Uppsala

Lions Cancerforskningsfond

Stöder Cancerforskningen inom Uppsala/Örebro sjukvårdsregion

Lions cancerforskningsfond i Umeå

Lions Cancerforskningsfond i Umeå

Hjälp Lions att föra cancerforskningen framåt!
Lions Forskningsfond Skåne

Lions Forskningsfond Skåne

Med klinisk patientnära forskning menas sådan forskning vars resultat kan tillämpas på patienter inom en snar framtid.

Lions Clubs International Foundation

Lions Clubs International Foundation

Sedan vårt grundande år 1968 har vi strävat efter att upprätthålla Lions servicemål i hela världen.

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This