Program Lions Bonnamarknad 2017

Program Lions Bonnamarknad 2017

Fredag 5 Maj i tältet 19:30 – 22:50

ENJOY – Partybandet från Skurup

Lördag 6 Maj på Stora scenen

11:30 Invigning med Staffanstorps Musikkår och Drillflickor

12:15 Sabina Chantouria & Christopher Fossto

13:15 Thai Kwondo – Uppvisning

13:45 Palle och Paddan

15:00 Linedance

15:30 RailRoaders

Lördag 6 Maj i tältet 19:30 – 22:50

BEFORE – Härlig 60-tals pop

Söndag 7 maj på Stora scenen

12:00 – Uggly Strix

13:15 Staffans Strängar

14:15 Utdelning av Lions Stora Stipendium

14:30 Allsång med Linda Lundqvist

15:15 DLCC Records – Rappare

BILFRITT PÅ STORGATAN 

BILFRITT PÅ STORGATAN 

Lions Bonnamarknad står för dörren och den 5- 7 maj är det dags. Förberedelserna inför kommande Lions Bonnamarknad pågår för fullt och med den en rad avstängningar för biltrafiken genom centrum. Dessutom kommer vi att ta en del av parkeringen på Bråhögsplatsen i anspråk för ett barntivoli, närmare bestämt den del av parkeringen som ligger utanför SEB bankens kontor.

Avstängningar i centrum av Staffanstorp under Bonnamarknaden

Detta innebär att det blir färre parkeringsplatser på Bråhögsplatsen men eftersom den gamla busstationen har gjorts om till nya parkeringsplatser, blir antalet i stort sett detsamma som tidigare.

Vi vill betona att det kommer att vara många människor i rörelse runt Bråhögsplatsen och i angränsande gatuavsnitt i samband med tivolit. Detta medför att samspelet mellan fotgängare och bilister måste uppmärksammas.

För att undvika att olyckor sker, kommer fartdämpande åtgärder att sättas upp på gatuavsnittet vid Bråhögsplatsen.

Följande avstängningar kommer att göras:

  • Balderskolans parkering Månd. 2/5 kl. 16.00 – månd.8/5 kl. 20.00
  • Parkeringsplatsen Rådhuset Torsd. 4/5 kl. 08.00 – sönd.  7/5 kl. 19.00
  • Storgatan – ValhallavägenFred.      5/5 kl. 15.30 – sönd.  7/5 kl. 19.00
  • Bråhögsplatsen, parkeringen Månd. 1/5 kl. 18.00 – månd. 8/5 kl 18.00

Hans Wentzel, Lions Club Staffanstorp som ansvarar för de praktiska detaljerna vill passa på att ge en eloge till bilisterna i Staffanstorp som respekterar de avstängningar och begränsningar som görs för marknaden.

Det kommer att bli lite trångt på Storgatan under torsdags eftermiddagen eftersom i stort sett samtliga trafikmärken skall tas bort för att ge plats åt marknadsknallarna. Dessa kommer att återmonteras måndagen den 8/5. Under tiden detta arbete sker, kommer en trafikvakt att se till att trafiken kan flyta så smidigt som möjligt förbi arbetsfordonen. Vi ber samtliga trafikanter att iaktta stor försiktighet längs Storgatan eftersom vägmärkena tas bort. Våra parkeringsvakter kommer att hjälpa till så att allt går säkert till på Storgatan och i angränsande gator. Vad man särskilt kommer att kolla är hur du parkerar vid övergångsställen och gatukorsningar. Detta gör man för att inga olyckor skall inträffa och för att trafiken skall flyta så bra som möjligt.

Lions Club Staffanstorp tackar på förhand för Staffanstorpsbornas förståelse för de hinder i trafiken som eventuellt kommer att uppstå. Vår förhoppning är att Lions Bonnamarknad blir en kul och festlig tillställning och att alla visar respekt och hänsyn till varandra i trafiken runt Bråhögsplatsen.

Ytterligare information om Lions Bonnamarknad, besök vår hemsida Staffanstorp Lions Club

Hans Wentzel

Inför Bonnamarknaden 2017

Inför Bonnamarknaden 2017

Lions Bonnamarknad, är i gång under helgen den 5, 6 och 7 maj. Jag heter Ingvar Ahlström och är President i Lions Club Staffanstorp och jag hälsar er hjärtligt välkomna till årets Lions Bonnamarknad.

Bild på Ingvar Ahlström som är president i Staffanstorp Lions Club. Ingvar har Lions gula jacka och blå keps.

Staffanstorp Lions Club President Ingvar Ahlström

Hela Staffanstorp är mer eller mindre på benen dessa dagar. Vi i Lions Club tycker det är något visst med detta.  Det som nu stundar är Lions Bonnamarknad nummer 47 i ordningen. Vi i Lions Club Staffanstorp tycker att det är kul att sätta fart på Staffanstorp en gång om året och vi vet att våra besökare tycker det är trevligt att det blir en Lions Bonnamarknad årligen. Det blir fest och glädje och folk trivs på gator och torg. Vår klubb är nu 53 år gammal och fortfarande har vi medlemmar som är aktiva och som har varit med och bildat klubben. På senare tid har vi fått nya medlemmar, både kvinnor och män, vilket är mycket positivt för klubbens vidareutveckling.

Vad gör då klubben med de pengar man samlar in?

Under åren vi funnits till, har vi samlat in drygt 10 miljoner kronor då omräknat till dagens penningvärde.

Läs gärna artikeln om hur pengarna som samlats in har fördelats. Vi vill dessutom klargöra att alla de pengar vi får in på olika arrangemang, oavkortat går vidare till olika hjälpprojekt både lokalt, nationell och internationellt. Dessutom vill vi framhålla att Staffanstorps kommun på olika sätt stödjer Lions Bonnamarknad så att denna kan genomföras.

I serveringstältet på torget serveras både hamburgare och grillkorv och till detta kan man köpa öl, ett glas vin, läsk/vatten eller kaffe.

Lions Club startade 1917 och fyller 100 år och finns representerade i nästan alla länder. Vi firar genom att ha ett extra välfyllt program i tältet och på scen.

Årets uppträden i tältet och på scen ser du i Bonnamarknadstidningens programtablå.

Och du, som tycker att det verkar vara trevligt med det som Lions Club sysslar med, du är välkommen att höra av dig till oss. Du bara ställer dina frågor till någon av våra Lions. Du hittar dessa i gula Lionjackor och du får säkert svar på dina frågor. Vi behöver flera medlemmar till vår klubb och om du är intresserad är du hjärtligt välkommen till oss i Lions Club Staffanstorp.

Avslutningsvis vill jag passa på att tacka alla de som ställer upp och hjälper oss då vi har olika arrangemang. Jag tänker på Aviatörerna, anhöriga och övriga vänner som helhjärtat ställer upp för Lions goda ambitioner att hjälpa dem som har det svårt på olika sätt.

Välkommen till Lions Bonnamarknad den 5 till 7 maj 2017 och besök gärna vår loppmarknad på gamla Sockerbruket, söndagen den 7 maj mellan kl. 11-13.

Välkommen!

Ingvar Ahlström

President

Lions Club Staffanstorp

 

Lions Bonnamarknad 2017

Lions Bonnamarknad 2017

SÅ VAR DET LIONS BONNAMARKNADSDAGS IGEN!

Man kan fråga sig, hur gör man för att sätta hela Staffanstorp i feststämning en helg i maj månad?

Ja, mycket arbete ligger givetvis bakom denna helg för Lionsmedlemmarna att planera in allt som skall ske. En kommitté, kallad Bonnamarknadskommittén, väljs redan på våren innan verksamhetsåret avslutas och en General för kommande aktivitet utses, i regel blivande vice Lions President. Kommittén samlas för första gången i september månad för att dra upp riktlinjerna i stora drag för kommande Bonnamarknad. I december möts man på nytt och då påbörjas arbetet med att dela upp arbetsuppgifterna för de olika Lionmedlemmarna i gruppen.

Lions Bonnamarkskommitté: Från vänster: Per Bengtsson, Mats Wahlström, Sven Bengtsson, Ann-Charlotte Karlsson, Stefan Andersson, Peter Åström, Hans Wentzel, och Rolf Mars

Mycket skall ordnas och förberedas och det viktigaste av allt är inlämningen av ansökan och att genomföra Bonnamarknaden till Polisen. Utan denna och ett Polistillstånd kan vi glömma allt vad Bonnamarknad heter. Vi har god kontakt med Polismyndigheten och vi för en diskussion om Bonnamarknaden och erfarenheterna från föregående år för att få bästa lösningarna till stånd när det är dags.

Tillståndsansökan skickas från Polisen vidare till Staffanstorps Kommuns olika avdelningar som kan ha synpunkter på och som berörs av Bonnamarknaden. Som exempel kan ges Räddningstjänsten, Tekniska- och Hälsovårds-enheten men även till Skånetrafiken. Detta sker i regel under februari månad.

Mars månad är det beställningar som gäller. Vi måste inlämna en s.k. TA –plan där vi i detalj beskriver vilka gator och torg som skall stängas av samt vilka tider som skall gälla. Vidare skall toaletter, sopkärl och container beställas.

Våra vänner som svarar för serveringen har fullt upp med sin planering när det gäller att anskaffa matvarorna som vi säljer i vårt serveringstält, en nog så viktig detalj. Vi har erfarenhet av att våra gäster blir både hungriga och törstiga under våra marknadsdagar och därför gäller det att vi har tillräckligt med mat hemma så att det räcker till, för alla. Vi har en faktor som vi inte råder över och det är vädret dessa marknadsdagar. Varmt väder betyder ökad vätskeåtgång och ett kallt ökad efterfrågan på varm mat, närmare bestämt grillkorv och hamburgare.

Generalen detta år är Stefan Andersson och han har det övergripande ansvaret att se till att alla detaljer kommer på plats i planeringen så att inget missas. Var och en av kommittédeltagarna har sina uppgifter att ta hand om och dessa avrapporterar läget till Bonnamarknadsgeneralen.

De Lions som ansvarar för marknadsknallarna har det riktigt stressigt i mars och april månad eftersom man tar emot alla beställningarna från de marknadsknallar som vill delta. För dig som redan tidigare besökt Bonnamarknaden vet att vi fyller hela Storgatan och ytor i dess närhet med dessa knallar och deras marknadsstånd. Nytt för i år är att våra olika föreningar i Staffanstorp kommer att få möjlighet att marknadsföra sig på de utrymmen som inte upptas av knallarna.

Vi närmar oss nu dagen B för Bonnamarknad och nu är det vår examensdag, dagen då allt skall klaffa och inget har missats. Tivolit kommer på plats och monterar upp sina karuseller och andra pinoredskap, till alla ungdomars stora tjusning. För våra yngre har vi ett särskilt tivoli på Bråhögsplatsen.

På fredagskvällen är serveringstälten är på plats och stolar och bord utplacerade på Torget. Musiken ljuder från serveringstältet och man kan höra det härliga sorl från en publik som njuter och trivs tillsammans.

På lördagen invigs Lions Bonnamarknad och det hela dra igång för fullt med uppträden och livemusik.

Söndagen går i samma tecken med en skillnad att vi dessutom har Lions Loppmarknad på Sockerbruket mellan kl 11-13.

När vi avslutar Bonnamarknaden kl 16.00 på söndagen, börjar vårt arbete på nytt med att montera ner allt vad vi monterat upp vad gäller tält, kylskåp och allt annat. Gator och torg skall städas, sopkärl skall tömmas och till hjälp har vi Scouterna som snabbt och effektivt städar rent på området.

Det sista vi gör är på måndag förmiddag är att återmontera alla vägmärken som vi plockade bort redan på torsdags kväll.

Till våra läsare vill vi säga att vi är ganska slutkörda, alla vi som varit med och arrangerat Lions Bonnamarknad, trötta fötter, värkande ryggar, men med ännu ett glatt minne från Bonnamarknaden.

Förhoppningsvis får vi godkänt på vår examensdag även i år och vill passa på att på förhand tacka alla våra besökare som kommer till Lions Bonnamarknad 2017.

Text: Hans Wentzel

 

 

LIONS STORA STIPENDIUM

LIONS STORA STIPENDIUM

LIONS CLUB STAFFANSTORP har beslutat att utdela Lions Stora Stipendium 2017 till en eller flera personer eller organisationer som bidrar till att sätta Staffanstorps Kommun på kartan.

Stipendiet är avsett att belöna och stimulera såväl enskilda som grupper för insatser som är pågående eller genomförda.

Stipendiet utdelas endast till boende eller verksamma inom Staffanstorps kommun.

Motiverad ansökan/nomineringsförslag till LIONS STORA STIPENDIUM skall vara oss tillhanda senast måndagen den 27 mars 2017.

För att insänt nomineringsförslag skall kunna beaktas, skall förslagsställarens namn, adress, telefonnummer samt ev. e-mailadress anges.

Stipendiet kommer att utdelas i samband med LIONS BONNAMARKNAD 2017.

 

Förslag eller ansökan ställs till:

Lions Club Staffanstorp

C/O  Hans Wentzel

Lutavägen 12

24542 Staffanstorp

Tel 0733 -91 51 00

Translate »

Pin It on Pinterest