HMS Karlstad

HMS Karlstad

Att vara medlem i Lions Club Staffanstorp är både trevligt och intressant. Vi anordnar stora evenemang i Staffanstorp där vi träffas och trivs. Ibland blir det långa timmar i form av förberedelser och genomförande med med klubbens resurser och sammanhållning känner man bara glädje.

Vi gör gärna studiebesök för att studera utvecklingen i samhället ur olika perspektiv. Denna gång genomföres ett mycket intressant studiebesök på Örlogsbasen i Karlskrona ombord på HMS Karlstad.

hms-karlstad-1

Foto: Försvarsmakten. HMS Karlstad

HMS Karlstad är ett fartyg fullproppat med senaste teknik på många områden, för att klara högst ställda krav på så kallad smygteknik, eller stealth. Korvetten är inte osynlig för radar, men ska vara svår att upptäcka för fientlig radar och andra söksystem.

Därför finns inte en rät vinkel i skrovet, för att radarsignaler ska reflekteras bort. Fartyget saknar skorsten. Avgaserna kyls med vatten, och pumpas ut nära ytan. Det är därför skrovet ofta omges av ånga.

Kombinationsfartyg

Fartyget har en besättning på 43 man. 20 av dem bemannar stridsledningscentralen. Fartyget är ett kombinationsfartyg, som klarar ytstrid, ubåtsjakt, eskortering, sjöräddning och minröjning, och har samtidigt har ett avancerat luftförsvar. Fartyget fungerar också som stridsledningscentral för andra enheter på mark och i luften.

Till det kommer alla de avancerade vapnen som också sköts från stridsledningscentralen.

 Marinmuseum

Karlskrona 1

Ubåten Neptun

Karlskrona 2

Ubåten Hajen

Vi hann också med ett besök på Marinmuseumet i Karlskrona. Här kan man se den marina utvecklingen genom åren från äldre träkrigsfartyg till relativt moderna ubåtar. Att utvecklingen har gått framåt ser man klart då man jämför olika båtar med varandra. Mellan studiebesöken intogs lunch på Marinmuséets trevliga restaurang.

 

 

 

Neonatalavdelningen i Lund

Neonatalavdelningen i Lund

Lions Presidents fru Mona Korths-Nordén (mitten) överlämnar här plaketten till verksamhetschefen Elisabeth Olhager (t.v.) och avdelningschefen Eva Schumacher (t.h.) vid besöket.

Onsdagen den 11 april gjorde Lady LIONS ett studiebesök på Neonatalavdelningen på Lunds Universitetssjukhus. Neonatalavdelningen tar hand om för tidigt födda barn från och med 23:e graviditetsveckan.  Vid besöket fick man se hur dessa små varelser togs om hand och hur man hårt arbetade för deras överlevnad. Det minsta barnet som just nu vårdas, väger enbart 450 gram och Lions damer fick information om att man räknade med att kunna rädda denna lilla människa till ett normalt liv. Besöket avrundades med filmen ” Den sköra tråden” med en diskussion och en liten bit mat efteråt på Lutavägen.

Lions Club Staffanstorp skänker årligen pengar till Neonatalavdelningen eftersom vi i LIONS anser att man behöver stöd för denna verksamhet. I samband med studiebesöket överlämnades en plakett till avdelningen om att LIONS CLUB STAFFANSTORP sponsrar verksamheten.

Foto: Hans W

Lady Lions får fina händer

Lady Lions får fina händer

Kristina, ägare till salongen, går här igenom de olika momenten och punkterna som är viktiga i behandlingen.

Lions Club Staffanstorp är en klubb som enbart har manliga medlemmar, men eftersom vi har ganska så stora aktiviteter som kräver stor arbetsinsats, ställer våra respektive alltid upp och hjälper oss. Våra damer brukar någon gång under året träffas för att göra ett studiebesök eller annan aktivitet tillsammans, ett nog så viktigt inslag för att stärka sammanhållningen och ha trevligt tillsammans. Den 6:e mars besökte damerna Tiana´s Nails & Beauty salongen i Staffanstorp för att se och lära sig hur man sköter om sin kropp med massage, sina händer och naglar och övriga, för särskilt kvinnor, viktiga ”looks”.

Besöket på salongen var lärorikt och trevligt och besöket avrundades med snittar och god dryck.

Foto: Mona

Detaljstudier av nagelbande

Ronald McDonalds Hus

Ronald McDonalds Hus

Carina Wittström presenterar Ronald Mc Donalds Hus

Lions Club Staffanstorp engagerar sig i många projekt genom att stödja personer och organisationer. Ett av de projekt som ligger klubben mycket varmt om hjärtat är Ronald McDonalds Hus i Lund. Klubben har engagerat sig i detta projekt sedan huset uppfördes 2003. Här bor familjer ibland under lång tid när deras barn behöver vård på Lunds Universitetssjukhus. Det handlar ofta om mycket svårt sjuka barn som behöver specialistvård som vistas här mellan sina behandlingar.

Hus för livet

Att som förälder kunna laga sin egen mat, stryka, koppla av, umgås och hämta kraft i en miljö som påminner om den där hemma, gör tillvaron lättare. Barnen finner en fristad i biblioteket, datarummet, lekrummet eller trädgården.

Marcus och Cecilia Gadd

Under kvällen presenterade Marcus och Cecilia Gadd sina upplevelser från sin vistelse på Ronald McDonalds Hus.De bodde här med sin familj under tiden att deras dotter Wilma fick vård för en mycket ovanlig lungsjukdom. Trots stora insatser från läkarnas sida kunde inte Wilma räddas. Marcus och Cecilia berättade med värme vilket stöd de kände att kunna bo här och vara nära sin dotter under hennes sjukhusvistelse.

Makarna Gadd har instiftat en stiftelse till minne av sin dotter Wilma. Läs mer om stiftelsen >>.

PP Leif Persson överräcker en plakett Carina Wittström

 

Läs mer om Ronald McDonalds Hus i Lund >>.

Nordic Sugar

Nordic Sugar

Alla på plats inför rundvandringen.

Den 10 november avlade Lions Club Staffanstorp ett studiebesök på Nordic Sugar i Örtofta. Detta var inte första gång klubben besökte den skånska sockerfabriken men utvecklingen går fort och det är imponerande att se hur denna enorma mängd sockerbetor processat till socker. Hela 600 hundra lastbilar rullar in genom grinden varje dygn under kampanjen. Detta innebär att 18 500 ton sockerbetor processas varje dygn och för hela kampanjen 2011 är 2 267 000 ton budgeterat. Ett stort tack till Nordic Sugar för ett mycket intressant studiebesök.

Translate »

Pin It on Pinterest