RENT VATTEN FÖR TANZANIA

En miljard människor saknar rent vatten för hygien och som dryck. Vattenbrist är också främsta orsaken till att 5000 barn dagligen dör i diarréer, till spridning av plågsamma ögonsjukdomar samt till blindhet. Några liter rent vatten per dag och person skulle förhindra onödigt lidande och ge förbättrad livskvalité. Lions Club Åhus har antagit ”vattenutmaningen” och initierat projektet ”Lions Rent Vatten”. Idén har fått stark positiv respons. Tillsammans med två andra Lionklubbar har de genomfört det första brunnsprojektet i Tanzania. Två veckor i mars 2011 var Mats Bucht och Jan Hult  i Tanzania för invigningen av Melelas Vattensystem, finansierat av klubbarna i Distrikt 101S. En färgstark folkfest med sång, dans, vattensprut och tal samt tack och hyllningar till Lions. Commissioner Fatma Mwassa klippte bandet. Hon är högste chef för Mvomero. Ett distrikt med 295 000 invånare där Melela ingår med 8 000 bybor. Glädjen och tacksamheten hos bybor och skolbarn som äntligen fått rent och gott vatten är ett oförglömligt minne. På byns Hälsocentral och BB visade läkare och nyblivna mammor lyckligt på tvättfat och dusch med rinnande vatten.

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This