VÄRLDENS BARN

VÄRLDENS BARN

Lions Club Staffanstorp beslutade vid det senaste klubbmötet att klubben skall skänka pengar till Världens Barninsamlingen som just startat. Vi i Lions ser hur barn far illa, speciellt i de länder där krig och svält förekommer. Just nu ser vi dagligen umbäranden i Syrien och norra Irak vilket gör att det känns bra att kunna stötta med en summa pengar, även om summan är begränsad.

VärdensbarnloggaLions Club Staffanstorp skänker denna gång SEK 10 000 till de hjälpbehövande. Bakgrunden är också att Lionsorganisationen i Sverige dessutom svarar för den del av insamlingen som Lionklubbarna genomför eftersom Lions organiserar internationella hjälpinsatser i dessa områden.

Röda Fjädern-insamlingen, som de flesta av oss känner till, startades en gång i tiden av Lionbrodern Lennart Hyland. Denna idé har stått som modell till Världens Barn-insamlingen där flera organisationer, privatpersoner och företag deltar.

Lions Rent Vatten

Lions Rent Vatten

Pump till Mgolole Mission i Tanzania

Lions Rent Vatten projektet arbetar för närvarande med 11 stycken enskilda vattenprojekt i Tanzania och fler planeras. Nuvarande projekt ger olika sjukhusprojekt som mödravårdscentraler och ögonkliniker tillgång till rent vatten. Vattenanläggningarna är lokala med egen strömförsörjning, personal och ledningsnät att ge vatten till byar från 1500 till 10 000 innevånare. Projektgruppen genomför två resor per år till Tanzania där de olika projekten planeras, genomförs och tas i drift  med starkt engagemang från Lions Rent Vattens projektgupp i samarbete med lokala entreprenörer och mottagare. Varje projekt planeras och avtal upprättas med mottagande by där personal tränas i skötsel av anläggningen och betalsystem upprättas för drift och underhåll inför varje projekt.

På bilden ses en djupvattenpump med dess tillhörande delar samlade inför kommande resa som äger rum i senare delen av mars. Denna pump skall förse Mgolole Mission som består av vårdcentral, skola och barnhem med rent vatten.

Projektet drivs av tre Skånska Lions klubbar, LC Åhus. LC Hörby och LC Reng Höllviken. Lions Club Staffanstorp stöttar projektet genom bidrag och ritningsarbete.

Djupvattenpumparna levereras av EMS Teknik i Åhus.

Läs mer om Lions rent Vatten projektet >>.

Världens barn 2011

Nära 80 miljoner till långsiktig hjälp åt världens barn!

 

Radiohjälpens insamling Världens Barn drog i år in 79,5 miljoner kronor. Kampanjen genomfördes för trettonde året och har under dessa år bidragit med mer än en miljard kronor till hundratals projekt över världen. Hundratusentals barn har fått sina rättigheter stärkta genom skola och utbildning, respekt och självkänsla samt bättre hälsa och möjlighet till en värdig framtid.

(mer …)

Translate »

Pin It on Pinterest