Klubbmöte den 12 april

Klubbmöte den 12 april

Christel Aurér från Brottsofferjourernas Riksförbund

Kvällen börjar med musik…

Klubbmedlemmarna uppmanades att komma tidigare till detta möte och njuta av musik framförd av “Southern Compromise”, Fredrik Nilsson trummor, Jonas Hermodsson gitarr och sång och Carl Martin Lindhe på bas. Gå gärna in på Myspace och lyssna >>.

Kvällen talare Christel Aurér från Brottsofferjourernas Riksförbund berättar om verksamheten. Brottsofferjourernas Riksförbund förkortas BOJ är en ideell förening vars jourer ger kostnadsfritt stöd åt människor utsatta för brott, vittnen till brott och anhöriga till brottsoffer. BOJ verkar för att människor som utsätts för brott ska få kunnigare bemötande och sina rättigheter tillgodosedda. Läs mer om BOJs verksamhet >>.

Lions Club Staffanstorp stödjer BOJs verksamhet i LUND.

Kvällen avrundades med god mat i trevligt sällskap.

BROTTSOFFERJOUREN

BROTTSOFFERJOUREN

LIONS CLUB STAFFANSTORP UPPMÄRKSAMMAR BROTTSOFFERJOURENS 20-ÅRSJUBILEUM

Lions President Hans Wentzel th. assisterad av Lions Kassör Bo Andersson tv. överräcker gåvobrevet till Styrelseordf. Majlis Aurér.

Lions Club Staffanstorp uppvaktade jubilerande Brottsofferjouren i Mellersta Skåne på onsdagen den 22 februari på deras 20-årsdag.

Brottsofferjouren är en helt politisk och religiös obunden förening vars syfte är att på olika sätt stödja personer som drabbats av brott.

Lions Club har funnit att Brottsofferjouren utför ett viktigt arbete och har ett starkt engagemang för våra medmänskor vilket också Lions står för.  Arbetet inom Brottsofferjouren utföres till största delen ideellt och hade inte kunnat genomföras utan bidrag utifrån. Verksamheten innebär ett ovärderligt stöd för dem som drabbas av brott av olika slag, vilket vi dessvärre ser alltmer av i vårt samhälle.

Lions Club Staffanstorp har under ett antal år skänkt ett årligt bidrag till Brottsofferjouren och har i år, med anledning av jubileet, besluta skänka föreningen en större penninggåva, att användas i verksamheten.

Lions Club Staffanstorp representerades av Lions President Hans Wentzel och Lions Kassör Bo Andersson, vilka överlämnade gåvan till Brottsofferjourens styrelseordförande Majlis Aurér.

Translate »

Pin It on Pinterest