Bli medlem i Lions Club Staffanstorp

Lions Clubs International är en ideell sammanslutning av kvinnor och män som vill arbeta enligt Lions syften och etik; vilka är bland andra att befrämja god samhällsanda, att aktivt delta i samhällsnyttig verksamhet av social, humanitär och kulturell art, att upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk.

Alla insamlade medel går oavkortat till behövande, lokalt, nationellt och internationellt.

Alla som är intresserade, kvinnor som män, är välkomna att söka medlemskap i Lions Club Staffanstorp.

Skriv till:

Lions Club Staffanstorp 

Box 100

245 22 Staffanstorp

Märk kuvertet “Medlemsansökan”

Eller skicka din medlemsansökan via mailformuläret nedan.

 

Medlemsansökan

5 + 7 =

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This