LCIF

Lions Clubs International Foundation (LCIF) grundades år 1968 för att vara Lions Clubs internationella organ vid olika globala insatser av större art som exempel jordbävningar, tsunamis och översvämningar. Närhelst och varhelst katastrofer inträffar är Lions ofta bland de första att erbjuda hjälp — och LCIF är alltid med, redo att stödja deras insatser med ekonomiska bidrag. LCIF, lokala lionmedlemmar och lionledare samarbetar för att bedöma de omedelbara behoven och snabbt ge den hjälp som offren bäst behöver. Den här gräsrotsmodellen har visat sig effektiv vid tragedier runtom i världen, såsom tsunamin i Sydostasien, 11 september och jordbävningen i Haiti. Lionmedlemmarna vet att en katastrof kan drabba allas hemorter, oavsett om det är på andra sidan jordklotet eller på hemmaplan. Nedan beskrivs några aktuella insatser som Lions genomfört. Läs mer >>.

Katastroftält i Turkiet

Lions hjälper jordbävningsoffren i Turkiet. MSB, Myndigheten för samhällsberedskap, sänder nu ytterligare 200 tält, vintertält med kamin, till de jordbävnings- drabbade områdena i Turkiet. Tälten är en gåva från Lions, som samlat in pengar, köpt tälten och skänkt till MSB för att användas vid katastrofer. Detta gör Lions för att hjälpa de nödlidande människorna vid katastrofer inom ramen för Lions motto “för samhällsansvar och livskvalité”.

Totalt har Sveriges Lions bidragit med 473 tält till Turkiet via MSB.

LCIF (Lions Clubs International Foundation) samlar in nästan USD 21 miljoner (136 miljoner kr) till katastrofhjälp i Japan. Detta omfattar både LCIF-anslag och donationer från Lions runtom i världen. Med mer än 100 000 medlemmar i Japan genomförs fortfarande hjälpinsatser efter den förödande jordbävningen och tsunamin 11 mars. Lions tillhandahåller 2 000 högtryckstvättar för att minska strålningsnivåerna. Tvättarna används för att ta bort strålning eller rengöra fasader på privata byggnader och senare i bostäder, vilket bedöms hjälpa 20 000 människor.

USD 1,2 miljoner ger köksförnödenheter och utrustning på tre platser längs Tohoku-kusten för att hjälpa till att återupprätta fiskrestauranger och tillverkningsindustrier. Lokala myndigheter tillhandahåller mark och byggnader, och hjälpen beräknas nå 20 000 människor. Läs mer om Lions insatser i Japan. >>

Tält utsända från Sveriges Lions till katastrofområden
2011                470 Vintertält till Turkiet, jordbävning
2011                300 Sommartält till Djerba i Tunisien, flyktingsituationen Libyen
2010                395 Sommartält till Haiti
2008              1079 Sommartält,149 ökentält,56 tropiktält till Kina, jordbävning
2008                144 Tropiktält till Burma, taifun
2008                  90 Vintertält, 900 filtar till Kirgizistan, jordbävning
2007                  93 Vintertält till Peru, jordbävning
2007                140 Tropiktält till Sri Lanka, tsunamioffer och flyktingar
2006                140 Ökentält, 150 sommartält, 1 sjukvårdstält till Libanon, flyktingar
2006                  40 Sommartält till Serbien, översvämning
2005                225 Vintertält till Pakistan, jordbävning

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This