Lantkäk besöker Lions Club Staffanstorp

Lantkäk besöker Lions Club Staffanstorp

Lions Club Staffanstorp håller sig uppdaterad på nya trender i samhället. Syftet är att få kunskap hur omvärlden förändras och hur samhället anpassar sig till nya situationer. Denna kunskap kan sedan användas i olika projekt där Lions Clubs gör en insats.

På klubbmötet den 12 februari berättade Josefine Weber och Erika Järlesäter om sitt gemensamma företag LANTKÄK som saluför närproducerad mat från tre olika samarbetande företag.

Lantkäk3

Erika, Marie och Josefine. Foto: Lantkäk

Historien om Lantkäk började redan för 10 år sedan i en internatkorridor på ett skånskt naturbruksgymnasium.
Där fann lantbrukstjejerna Marie, Josefine och Erika genast varandra då vi alla tre hade ett stort intresse för djur och natur.

Åren gick och fortsatte på temat lantbruk tillsammans. Det blev resor med lantbruksäventyr utomlands, studier tillsammans på Alnarps lantbruksuniversitet och mycket mer därtill.

Intresset för djur och natur fanns kvar och kom att utvecklas till ett gemensamt intresse för närproducerad mat samt relationen mellan lantbrukare och konsument.

Över en bit god mat och dryck tillsammans halkade vi som vanligt in på diskussioner om svensk närproducerad mat varpå idén till Lantkäk föddes. Varför inte sälja kött från våra egna skånska gårdar då Erika har grisar på gården, Marie har får på sin gård och Josefine har dikor.

Sagt och gjort så startade vi Lantkäk som är ett webb-baserat köttlådeföretag där vi förser er konsumenter med närproducerat kött från våra fina skånska gårdar.

Köttet i våra köttlådor är framtaget med hjälp av genuin kunskap om samspelet mellan djur och natur, där vi verkar för ett öppet landskap och klimatsmart kött.

Läs mer om: LANTKÄK 

Lantkäk1

Foto: Lantkäk

 

Ny president

Ny president

Presidentbyte 2013-2014

Claes de la Motte lämnar över klubban till Bo Gülich

I vår klubb är man president under ett verksamhetsår vilket ger klubben dynamik med individuell inriktning. Pågående president Bo Gulich övertar klubba och kedja från avgående president Claes de la Motte.

Klubbmöte den 12 april

Klubbmöte den 12 april

Christel Aurér från Brottsofferjourernas Riksförbund

Kvällen börjar med musik…

Klubbmedlemmarna uppmanades att komma tidigare till detta möte och njuta av musik framförd av “Southern Compromise”, Fredrik Nilsson trummor, Jonas Hermodsson gitarr och sång och Carl Martin Lindhe på bas. Gå gärna in på Myspace och lyssna >>.

Kvällen talare Christel Aurér från Brottsofferjourernas Riksförbund berättar om verksamheten. Brottsofferjourernas Riksförbund förkortas BOJ är en ideell förening vars jourer ger kostnadsfritt stöd åt människor utsatta för brott, vittnen till brott och anhöriga till brottsoffer. BOJ verkar för att människor som utsätts för brott ska få kunnigare bemötande och sina rättigheter tillgodosedda. Läs mer om BOJs verksamhet >>.

Lions Club Staffanstorp stödjer BOJs verksamhet i LUND.

Kvällen avrundades med god mat i trevligt sällskap.

Skånska Sillaacademien

Skånska Sillaacademien

Om torsdag gästas Lions Club Staffanstorp av Skånska Sillaacademien.

Academia Harengii Scaniensis eller mer känt som Skånska Sillaacademien. Historiskt är silltillgången en viktig förutsättning för det skånska välståndet. Samtidigt är sillen en omistlig del av det skånska kosthållet och en hörnsten i vår matkultur. Det finns ingen annan plats i världen där man har en rikare flora av sillinläggningar och sillrätter än här i Sverige. Tyvärr rör det sig om en receptskatt som håller på att gå förlorad. Skånska Sillaacademiens syfte är bl a att ta tillvara denna receptskatt och att bevara och främja traditionerna kring sill och sillinläggningar och att dokumentera och levandegöra den kulturhistoria, som är förknippad med sillen.

Vi från klubben ser med glädje fram emot denna afton med sill med tillbehör inramad av intressanta och underhållande berättelser.

Skånska Sillaacademien är varmt välkomna.

Translate »

Pin It on Pinterest