Om torsdag gästas Lions Club Staffanstorp av Skånska Sillaacademien.

Academia Harengii Scaniensis eller mer känt som Skånska Sillaacademien. Historiskt är silltillgången en viktig förutsättning för det skånska välståndet. Samtidigt är sillen en omistlig del av det skånska kosthållet och en hörnsten i vår matkultur. Det finns ingen annan plats i världen där man har en rikare flora av sillinläggningar och sillrätter än här i Sverige. Tyvärr rör det sig om en receptskatt som håller på att gå förlorad. Skånska Sillaacademiens syfte är bl a att ta tillvara denna receptskatt och att bevara och främja traditionerna kring sill och sillinläggningar och att dokumentera och levandegöra den kulturhistoria, som är förknippad med sillen.

Vi från klubben ser med glädje fram emot denna afton med sill med tillbehör inramad av intressanta och underhållande berättelser.

Skånska Sillaacademien är varmt välkomna.

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This