Påskbuffé på Ronald McDonald Hus i Lund 2018

Påskbuffé på Ronald McDonald Hus i Lund 2018

Påskbuffé på Ronald McDonald Hus i Lund

Ett Hus fyllt av omtanke och värme

När vardagen är långt borta tar vi hemmet lite närmare. Så skriver Ronald McDonald Hus Lund om sin verksamhet och fortsätter.

Vårt hus ska fungera som ett hem hemifrån.

Vårt Ronald McDonald Hus ligger ett par minuters gångväg från Barn- och Ungdomssjukhuset. I Huset får våra familjer möjlighet att landa.

Här kan alla få laga sin egen mat, tvätta, koppla av i en hemlik och trygg miljö. Att få möjlighet att samla kraft mellan de tuffa behandlingstillfällena på sjukhuset är viktigt för både föräldrar och barn. I Huset träffar man också andra anhöriga i liknande situation och får möjligheter att dela erfarenheter med varandra.

På bilden ses från vänster: Leif Persson, Majlis Aurér, Peter Åström, Kerstin Åström, Sven Oredsson och Karin Westin

Staffanstorp Lions Club har stöttat Ronald McDonald Hus Lund sedan det uppfördes 2003. Förutom Påskbufféer har klubben bidragit till utveckling av husets utemiljö.

 

Nominera kandidater till stora stipendiet

Nominera kandidater till stora stipendiet

Nominera till Stora stipendiet

Föreslagna stipendiater kan vara organisation ell enskilda personer

LIONS CLUB STAFFANSTORP har beslutat att utdela Lions Stora Stipendium 2018 till en eller flera personer eller organisationer som bidrar till att sätta Staffanstorps Kommun på kartan.

Stipendiet är avsett att belöna och stimulera såväl enskilda som grupper för insatser som är pågående eller genomförda.

Stipendiet utdelas till boende eller verksamma inom Staffanstorps kommun.

För att insänt nomineringsförslag skall kunna beaktas, skall förslagsställarens namn, adress, telefonnummer samt ev. e-mailadress anges.

Stipendiet kommer att utdelas i samband med LIONS BONNAMARKNAD 2018.

 

PR/INFO kommittén

Staffanstorps Lions Club

Nomineringar till Staffanstorp Lions Club stipendiater oss till handa senast den 26 mars 2018

Via post

Staffanstorps Lions Club

Box 100

245 22 STAFFANSTORP

Mär kuvertet med ”Stora stipendiet”

 

Nominera till miljöstipendiet

Nominera till miljöstipendiet

Nominera en miljöstipendiat

Stipendiaten kan vara en organisation eller enskild person

Vår planets hälsa är oerhörd viktig för livet på vår jord. Miljön påverkar luftens och vattnets kvalitet, tillgången på mat och medicin, hälsan och naturen i våra lokala samhällen och framtiden för oss alla. Lionmedlemmar tar sig an miljöutmaningar på lokal och global nivå genom att plantera träd, genomföra återvinningsprogram, tillhandahålla rent dricksvatten och städa samhällen för att bevara vår miljö för framtida generationer. Vi tror att en hälsosam planet ligger till grund för allas välmående.

Staffanstorp Lions Club har beslutat att dela ut ett miljöstipendie med syfte att stimulera och uppmuntra en eller flera personer eller organisation som bidrar till att förbättra vår miljö.

Stipendiet utdelas till boende eller verksamma inom Staffanstorps Kommun. Utdelningen sker på Lions Bonnamarknad som äger rum i början av maj.

Stipendiet är avsett att belöna och stimulera såväl enskilda som grupper för insatser som är pågående eller genomförda.

För att insänt nomineringsförslag skall kunna beaktas, skall förslagsställarens namn, adress, telefonnummer samt ev. e-mailadress anges.

Stipendiet kommer att utdelas i samband med LIONS BONNAMARKNAD 2018.

 

PR/INFO kommittén

Staffanstorps Lions Club

Nomineringar på Staffanstorp Lions Clubs miljöstipendiater oss handa senast den 26 mars 2018

Nominera via posten

Staffanstorps Lions Club

Box 100

245 22 STFFANSTORP

Mär kuvertet med ”Miljöstipendie”

Reflexer till alla förstaklassare i Staffanstorps kommun

Reflexer till alla förstaklassare i Staffanstorps kommun

Det är ju otroligt viktigt att synas i mörkret. Det är ju fortfarande den mörka årstiden, även om vi går mot ljusare tider, så är det ju nu reflexer gör nytta.

Staffanstorp Lions Club hade det stora nöjet att dela ut reflexer till alla förstaklassare på skolorna i Staffanstorps kommun. De emottogs med glädje och entusiasm av lärare som ser till att de blir utdelade till barnen.

Vi hjälper

Lionsutbildning i kvinnligt självförsvar

Lionsutbildning i kvinnligt självförsvar

I höstas genomförde Lions Club Staffanstorp i samverkan med KFUM Malmö Taekwondo och instruktören Tommy Karlsson en lyckad utbildning i kvinnligt självförsvar på Bråhögshallen. Ett 25-tal damer av varierande ålder deltog och dessa uttryckte sin uppskattning över vad de fått lära sig i ämnet.

Eftersom vi fått frågor från ett flertal damer om det blir fler utbildningar, ser vi från Lions att det är angeläget att ordna nya kurser. En av dessa var planerad till lördagen den 29 april 2017 på Bråhögshallen. Denna vände sig både till nya intresserade damer såväl som till de som redan i våras fått utbildningen. Tommy Karlsson ledde denna kurs tillsammans med sin fru Ann-Charlotte som dessutom är medlen i Lions Staffanstorp.

Varför ordnar Lions dessa kurs frågar man sig? Lions har ett motto som lyder som såhär:

Mottot vi i Lions Sverige arbetar efter är: ”För samhällsansvar och livskvalitet”.  

Ett av Lions syften är:” Att genom aktiva insatser bidra till en positiv samhällsutveckling”.

Med detta menar vi: Att kvinnor skall kunna röra sig fritt i samhället utan att riskera bli utsatta för övergrepp! 

Men, om så sker, skall gärningsmannen få känna på och fram för allt att få reda på att det straffar sig att utsätta våra kvinnor för våld och övergrepp!

Du kvinna mellan 15 -100 år gamla är välkomna till våra kommande. Det enda du behöver ha med dig är en flaska vatten och ha en ledig plagg på sig. God stämning och många skratt garanteras!  Och du, vi i Lions Club vill värna om våra medborgare och därför är denna kurs gratis för er kvinnor.

Hur anmäler jag mig till denna utbildning? 

Skicka ett mail med ditt namn, adress ochh telefonnummer till lotta-gimle@hotmail.com. Har du några frågor om utbildningen, ringer du och talar med Lotta på  0760-968589.

Välkomna!

Lions club Staffanstorp

Hans Wentzel

Lions globalt – vad händer där?

Lions globalt – vad händer där?

Mässlingsprojektet, en ny utmaning för Lions.

GAVI Alliance och Lions Clubs International presenterade ett unikt partnerskap på kongressen i Hamburg för att skydda tiotals miljoner barn i världens fattigaste länder mot mässlingen, en mycket smittsam sjukdom som uppskattningsvis dödar 430 personer varje dag, mestadels i utvecklingsländer.

Under partnerskapet ska Lions Clubs International skicka ut sitt nätverk med 1,4+ miljoner frivilliga att samla in USD 30 miljoner och förbättra tillgången till vaccin från GAVI, ett offentligt-privat partnerskap som har till mål att rädda barns liv och värna om människors hälsa genom att förbättra tillgången till vaccination i världens fattigaste länder.

De medel som samlas in av Lions kommer att matchas av brittiska Department for International Development (DFID) och Bill & Melinda Gates Foundation, vilket ger totalsumman till USD 60 miljoner. Tillkännagivandet skedde under Lions Clubs Internationals 96:e årliga kongress i Hamburg, Tyskland.

”Lions Clubs International och dess medlemmar tycker det är spännande att fortsätta vårt engagemang att bekämpa mässlingen och röda hund”, säger Lions Clubs International Foundation ordförande Wing-Kun Tam. ”Genom våra gemensamma insatser tillsammans med GAVI och andra partner ska vi förbättra tillgången till bra vaccinationsservice på alla nivåer – globalt, nationellt och lokalt – till förmån för barn i utvecklingsländer.”

Se en presentation av Lions mässlingprojekt: En spruta ett liv

Translate »

Pin It on Pinterest