Nominera en miljöstipendiat

Stipendiaten kan vara en organisation eller enskild person

Vår planets hälsa är oerhörd viktig för livet på vår jord. Miljön påverkar luftens och vattnets kvalitet, tillgången på mat och medicin, hälsan och naturen i våra lokala samhällen och framtiden för oss alla. Lionmedlemmar tar sig an miljöutmaningar på lokal och global nivå genom att plantera träd, genomföra återvinningsprogram, tillhandahålla rent dricksvatten och städa samhällen för att bevara vår miljö för framtida generationer. Vi tror att en hälsosam planet ligger till grund för allas välmående.

Staffanstorp Lions Club har beslutat att dela ut ett miljöstipendie med syfte att stimulera och uppmuntra en eller flera personer eller organisation som bidrar till att förbättra vår miljö.

Stipendiet utdelas till boende eller verksamma inom Staffanstorps Kommun. Utdelningen sker på Lions Bonnamarknad som äger rum i början av maj.

Stipendiet är avsett att belöna och stimulera såväl enskilda som grupper för insatser som är pågående eller genomförda.

För att insänt nomineringsförslag skall kunna beaktas, skall förslagsställarens namn, adress, telefonnummer samt ev. e-mailadress anges.

Stipendiet kommer att utdelas i samband med LIONS BONNAMARKNAD 2018.

 

PR/INFO kommittén

Staffanstorps Lions Club

Nomineringar på Staffanstorp Lions Clubs miljöstipendiater oss handa senast den 26 mars 2018

Nominera via posten

Staffanstorps Lions Club

Box 100

245 22 STFFANSTORP

Mär kuvertet med ”Miljöstipendie”

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This