LIONS STAFFANSTORP INLEDER SAMARBETE MED FÄLTGRUPPEN

LIONS STAFFANSTORP INLEDER SAMARBETE MED FÄLTGRUPPEN

Lions Club Staffanstorp har alltid ”radarn” igång när det gäller att stödja projekt som gagnar samhället och världen runt omkring oss. Lions inleder därför ett nytt projekt tillsammans med kommunens Fältgrupp.

Hans Wentzel Lions Club, överlämnar symboliskt bidraget till Stina Fager på Fältgruppen.

Hans Wentzel Lions Club, överlämnar symboliskt bidraget till Stina Fager på Fältgruppen.

Fältgruppen har till uppgift att ta hand om och jobba med ungdomar som på olika sätt behöver lite stöd. Åldern på dessa är mellan 10 och 18 år. Det kan vara ungdomar som befinner sig i ett umgänge som kanske inte är det bästa, är ute och drar runt eller sitter hemma vid datorn utan sociala kontakter. Ett bra sätt för samtliga är att komma in i föreningslivet för att på så sätt integreras i samhället. Förutsättningarna för att delta i olika aktiviteter är att man är medlem i föreningen ifråga. Här kan Fältgruppen gå in och betala avgiften, skaffa gympaskor eller annat som saknas. Normalt budgeteras inte för sådana kostnader i kommunens olika departement och därför får Fältgruppen inga möjligheter att bistå dessa ungdomar materiellt. Lions Club skänker detta år 15 000 kronor för just detta ändamål och för att hjälpa Fältgruppen i sina strävanden att leda våra ungdomar att nå den sociala kompetens som är så viktig att få.

Från Lions sida ser vi det som viktigt och glädjande att se varje ungdom växa upp till en god samhällsmedborgare. Fältgruppens enträgna arbete med att skapa en meningsfylld fritid för våra unga ligger helt i linje med Lions syften och därför är det med glädje som vi skänker 15000 kronor.

Translate »

Pin It on Pinterest