Bilfritt på Storgatan

Bilfritt på Storgatan

Bilfritt på Storgatan

Följande avstängningar kommer att göras:

Baldersskolans parkering Tisd 1/5 kl. 16.00 – månd. 7/5 kl. 20.00

Parkeringsplatsen Rådhuset Torsd. 3/5 kl. 08.00 – sönd. 6/5 kl. 19.00

Storgatan – Valhallavägen Fre. 4/5 kl. 15.30 – sönd. 6/5 kl. 19.00

Bråhögsplatsen, parkeringen Tisd 1/5 kl. 18.00 – månd. 7/5 kl. 18.00

Lions Bonnamarknad står för dörren och den 4-6 maj är det dags. Förberedelserna inför kommande Lions Bonnamarknad pågår för fullt och med den en rad avstängningar för biltrafiken genom centrum. Dessutom kommer vi att ta en del av parkeringen på Bråhögsplatsen i anspråk för ett barntivoli, närmare bestämt den del av parkeringen som ligger utanför SEB bankens kontor. Detta innebär att det blir färre parkeringsplatser på Bråhögsplatsen men eftersom den gamla busstationen har gjorts om till nya parkeringsplatser, blir antalet i stort sett detsamma som tidigare. Vi vill betona att det kommer att vara många människor i rörelse runt Bråhögsplatsen och i angränsande gatuavsnitt i samband med tivolit. Detta medför att samspelet mellan fotgängare och bilister måste uppmärksammas.

För att undvika att olyckor sker, kommer fartdämpande åtgärder att sättas upp på gatuavsnittet vid Bråhögsplatsen. Hans Wentzel, Lions Club Staffanstorp som ansvarar för de praktiska detaljerna vill passa på att ge en eloge till bilisterna i Staffanstorp som respekterar de avstängningar och begränsningar som görs för marknaden.

Det kommer att bli lite trångt på Storgatan under torsdags eftermiddagen eftersom i stort sett samtliga trafikmärken skall tas bort för att ge plats åt marknadsknallarna. Dessa kommer att återmonteras måndagen den 7/5. Under tiden detta arbete sker, kommer en trafikvakt att se till att trafiken kan flyta så smidigt som möjligt förbi arbetsfordonen. Vi ber samtliga trafikanter att iaktta stor försiktighet längs Storgatan eftersom vägmärkena tas bort. Våra parkeringsvakter kommer att hjälpa till så att allt går säkert till på Storgatan och i angränsande gator. Vad man särskilt kommer att kolla är hur du parkerar vid övergångsställen och gatukorsningar. Detta gör man för att inga olyckor skall inträffa och för att trafiken skall flyta så bra som möjligt. Lions Club Staffanstorp tackar på förhand för Staffanstorpsbornas förståelse för de hinder i trafiken som eventuellt kommer att uppstå. Vår förhoppning är att Lions Bonnamarknad blir en kul och festlig tillställning och att alla visar respekt och hänsyn till varandra i trafiken runt Bråhögsplatsen. Ytterligare information om Lions Bonnamarknad, besök vår hemsida www.lionsstaffanstorp.se om Lions Bonnamarknad.

Karta över trafikomläggningar under Lions Bonnamarknad 2018

Bilder och text: Staffanstorp Lions Club och Spegeln

Så var det Lions Bonnamarknadsdags igen!

Så var det Lions Bonnamarknadsdags igen!

Så var det Lions Bonnamarknadsdags igen!

 Man kan fråga sig, hur gör man för att sätta hela Staffanstorp i feststämning en helg i maj månad?

Ja, mycket arbete ligger givetvis bakom denna helg för Lionsmedlemmarna att planera in allt som skall ske. En kommitté, kallad Bonnamarknadskommittén, väljs redan på våren innan verksamhetsåret avslutas och en General för kommande aktivitet utses, i regel blivande vice Lions President. Kommittén samlas för första gången i september månad för att dra upp riktlinjerna i stora drag för kommande Bonnamarknad. I december möts man på nytt och då påbörjas arbetet med att dela upp arbetsuppgifterna för de olika Lionmedlemmarna i gruppen. Mycket skall ordnas och förberedas och det viktigaste av allt är inlämningen av ansökan och att genomföra Bonnamarknaden till Polisen. Utan denna och ett Polis-tillstånd kan vi glömma allt vad Bonnamarknad heter. Vi har god kontakt med Polismyndigheten och vi för en diskussion om Bonnamarknaden och erfarenheterna från föregående år för att få bästa lösningarna tillstånd när det är dags.

Kommittén består av fr.v. Sven Bengtsson, Mats Wahlström, Bo Gülich, Rolf Mars, Peter Åström och Per Bengtsson.

Foto: Leif Persson

Tillståndsansökan skickas från Polisen vidare till Staffanstorps kommuns olika avdelningar som kan ha synpunkter på och som berörs av Bonnamarknaden. Som exempel kan ges Räddningstjänsten, Socialtjänsten, Tekniska- och Hälsovårdsenheten men även till Skånetrafiken. Detta sker i regel under februari månad.

Mars månad är det beställningar som gäller. Vi måste inlämna en s.k. TA –plan där vi i detalj beskriver vilka gator och torg som skall stängas av samt vilka tider som skall gälla. Vidare skall toaletter, sopkärl och container beställas. Våra vänner som svarar för serveringen har fullt upp med sin planering när det gäller att anskaffa matvarorna som vi säljer i vårt serveringstält, en nog så viktig detalj.

Vi har erfarenhet av att våra gäster blir både hungriga och törstiga under våra marknadsdagar och därför gäller det att vi har tillräckligt med mat hemma så att det räcker till, för alla.  Vi har en faktor som vi inte råder över och det är vädret dessa marknadsdagar. Varmt väder betyder ökad vätskeåtgång och ett kallt ökad efterfrågan på varm mat, närmare bestämt grillkorv och hamburgare. 

Generalen detta år är Lotta Karlsson och hon har det övergripande ansvaret att se till att alla detaljer kommer på plats i planeringen så att inget missas.

Var och en av kommittédeltagarna har sina uppgifter att ta hand om och dessa avrapporterar läget till Bonnamarknads-generalen. De Lions som ansvarar för marknadsknallarna har det riktigt stressigt i mars och april månad eftersom man tar emot alla beställningarna från de marknadsknallar som vill delta.

För dig som redan tidigare besökt Bonnamarknaden vet att vi fyller hela Storgatan och ytor i dess närhet med dessa knallar och deras marknadsstånd. Även i år har våra olika föreningar i Staffanstorp möjlghet att få att marknadsföra sig på de utrymmen som inte upptas av knallarna. Vi närmar oss nu dagen B för Bonnamarknad och nu är det vår examensdag, dagen då allt skall klaffa och inget har missats.

Tivolit kommer på plats och monterar upp sina karuseller och andra pinoredskap, till alla ungdomars stora tjusning. För våra yngre har vi ett särskilt tivoli på Bråhögsplatsen.

På fredagskvällen är serveringstälten på plats och stolar och bord utplacerade på Torget. Musiken ljuder från serveringstältet och man kan höra det härliga sorl från en publik som njuter och trivs tillsammans.

På lördagen invigs Lions Bonnamarknad och det hela dra igång för fullt med uppträden och livemusik. Söndagen går i samma tecken .

När vi avslutar Bonnamarknaden kl 16.00 på söndagen, börjar vårt arbete på nytt med att montera ner allt vad vi monterat upp vad gäller tält, kylskåp och allt annat. Gator och torg skall städas, sopkärl skall tömmas och till hjälp har vi Scouterna som snabbt och effektivt städar rent på området. Det sista vi gör är att på måndag förmiddag återmontera alla vägmärken som vi plockade bort redan på torsdag kväll.

Till våra läsare vill vi säga att vi är ganska slutkörda, alla vi som varit med och arrangerat Lions Bonnamarknad, trötta fötter, värkande ryggar, men med ännu ett glatt minne från Bonnamarknaden. Förhoppningsvis får vi godkänt på vår examensdag även i år och vill passa på att på förhand tacka alla våra besökare som kommer till Lions Bonnamarknad 2019.

Superloppis! Allt skall bort!

Superloppis! Allt skall bort!

Superloppis! Allt skall bort!

Staffanstorp Lions Club avslutar sin loppverksamhet. Vi rensar hela vårt loppförråd då vi måste lämna våra lokaler för att ge plats för Staffanstorps expansion och ombyggnad av sockerbruksområdet. 

Bildtext: Våra loppisar brukar  besökas av 800 – 1 200 personer. Bild: Leif Persson
Söndagen den 6 maj, kl 11:00 – 13:00 i samband med ”Bonnamarknaden 2018“, håller Staffanstorp Lions Club sin sista loppis, under överskådlig tid, på Sockerbruket. 

Kom och fynda en sista gång på en av Skånes mest populära loppmarknader. 

Eftersom vi efter marknaden står utan lokaler har vi total utförsäljning, allt skall bort till mycket förmånliga priser mellan klockan 11.00 och 13.00. 

 

Bildtext: Vår lopplokal är fylld med loppor till bristningsgränsen. Bild: Leif Persson

Intäkten från denna loppis går i sin helhet till olika lokala, nationella och globala Lionsprojekt.

Fri entré

OBS! Sista loppmottagningen den 28 april kl 10:00-13:00

Varmt välkomna att göra årets fynd.

Vänligen
Peer Ekström
Loppisgeneral
Staffanstorp Lions Club

Staffanstorp Lions Club Loppis den 4 feb 2018

Staffanstorp Lions Club Loppis den 4 feb 2018

Staffanstorp Lions Club loppis den 4 feb 2018

Lions har ett världsomspännande program för synvård, Sight First, som botar och motverkar blindhet och andra ögonsjukdomar. Över 30 miljoner människor har blivit hjälpta.

Lions vaccinerar barn i fattiga länder mot mässling inom ramen för programmet ”En spruta – ett liv”. Detta sker i samarbete med WHO och Bill och Melinda Gates Foundation.

Lions ger människor med funktionshinder olika typer av stöd. Lions stöder också ungdomar på olika sätt genom ungdomsutbyte och stipendier ”bästa kompis” etc. samt sätter guld på äldres tillvaro genom utflykter med mera.

Tack för att ni hjälper Staffanstorp Lions Club hjälpa

Era inköp på våra loppisar skapar möjligheter för klubben att hjälpa våra medmänniskor.

Fakta om Lions

Lions hjälper till efter katastrofer, akut och vid återuppbyggnad, genom Lions internationella nätverk med 46 000 klubbar över hela världen och genom Lions Clubs International Foundation, LCIF, som är rankad av Financial Times som världens bästa ickestatliga organisation. Bilden från Nepal.

Lions arbetar mot våld, droger och mobbning genom värdegrundsprogrammet Lions Quest – Tillsammans som genomförs i skolor, idrottsklubbar och för föräldrar.

 

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om Lions verksamhet.
Translate »

Pin It on Pinterest