Lions utbildning

Lions utbildning

Sociala medier och ledarskap

Ett sextiotal Lionsmedlemmar från distrikt 101s träffades på Falsterbo kursgård i Höllviken den 17 mars. Ämnet för dagen var sociala medier framförallt Facebook och ledarskap inför förändringar.

Hur skall vi inom Lions använda Facebook för att få ut vårt budskap och synas bättre. Som föreläsare valde kursansvariga Eva Persson Caroline Murrey-Carlsson från Lustra Utveckling att prata om sociala medier och Shalini Persson från Persson Idé & Kommunikation att prata om ledarskap inför förändingar.

Caroline gav deltagarna många bra tips hur Facebook kan användas för att informera om Lions fina verksamhet. Att användandet av Facebook stiger inom Lions kunde konstateras sedan sist när vi träffades i oktober 2011. Det är förståeligt att vissa medlemmar känner sig obekväma med alla dessa nya verktyg som erbjuds via internet, men det är också viktigt att Lionsmedlemmarna i klubbarna lär sig använda dem så att organisationen kan utnyttja dem på bästa sätt.

Shalimi gav oss insikt i hur olika personer reagerar på nyheter och hur kommunikationen bör anpassas till gruppens sammansättning. Vi fick göra en självanalys med ett verktyg för kartläggning av gruppers beteendestil. Denna kunskap är av stor vikt i alla förändringsarbeten.

Dag flög snabbt iväg som den alltid gör när man umgås med trevliga människor och diskuterar intressanta saker.

Foto: Eva Persson

Translate »

Pin It on Pinterest