Lions Rent vatten

Lions Rent vatten

rent 1052Läget efter fyra år med vattenprojektet

År 2008 initierade lionklubbarna i Åhus, Reng Höllviken och Hörby projektet “Lions Rent Vatten” (LRV) för Tanzania. Genom att förse byar, skolor och sjukhus med rent vatten kan LRV förebygga sjukdomar, minska barndödligheten, underlätta vården samt ge bybor och barn livskvalitet och framtidshopp.

2009 skapades ett nätverk i Morogoro och kontakt knöts med Dr Peter Nkulila som lo- kal koordinater. Vi inventerade vattenbehoven och utvecklade en projektstrategi. 2010 startade projektet Melela I och fler började utredas.

Lions Guvernörsråd utsåg LRV till profilprojekt vid Radiohjälpens insamling för Världens Barn 2010 och 2011. Med denna uppmuntran, och ökat ekonomiskt stöd, kunde LRV förlängas och hjälpinsat- sen dubbleras. I mars 2013 är vi engagerade i elva projekt för 87 000 bybor, 22 skolor samt 14 sjuk- hus och BB-kliniker. Vår ambition är att – trots oförutsedda dröjsmål – kunna genomföra projekten senast under 2014.

[ilink url=”https://www.lionsstaffanstorp.se/wp-content/uploads/2013/03/LRV-Läget-efter-4-år-jh130320.pdf” title=”Lions Rent vatten rapport”]Rapport: Lions Rent Vatten[/ilink]

Lions Rent Vatten

Lions Rent Vatten

Lions Rent Vatten projektet arbetar vidare och projektteamet är nyligen hemkomna från en av sina många resor till Tanzania. Läs deras intressanta rapport här nedan.

[singlepic id=157 w=320 h=240 float=none]

LIONVÄNNER

Hemma igen översänds en färsk reserapport med läget för de vattenprojekt som LRV planerar, utför eller har färdigställt i Morogoro. Totalt jobbar vi i olika stadier med elva projekt som omfattar vatten till över 65 000 bybor samt 20 Skolor och 10 Hälsocentraler/BB på Tanzanias landsbygd.

Mats och jag genomförde dels avtalsgrundande möten med företrädare för de Distrikt där vi är aktiva, dels fältkontroller och mätningar för vattenprojekten. Vid mötet med vår tanzaniske revisor lämnade han en i huvudsak positiv rapport från revisionen av projekt Melela I, som sponsrats av lionsdistrikt 101-S. En i allt mycket givande resa.

För mig som senast var i Morogoro i mars 2011, framgick att LRV befäst rollen som seriös, ideell partner. Vi möts av öppna dörrar till viktiga rum och slipper vänta. Besöksplanen, som brukar få ändras efter lokala prioriteringar, följdes enligt vårt i förväg översända förslag.

Ingenjörer och tekniker som vi samverkar med inser att LRV kan bidra, inte bara med pengar, utan också med kunskap om teknik och projektdesign. De förstår våra önskemål om noggrann förplanering, säkerhet, kvalitet, vattenhushållning och kompetent förvaltning. Krav som måste uppfyllas om ett vattensystem ska fungera även på lång sikt. Flera tekniska frågor klarlades och vi hade bra samtal om hur enkel driftstyrning kan minska dieselkostnader och pumpslitage och göra pumpvaktens jobb mer intressant.

Besöket i MELELA blev en höjdpunkt när småbarn i skoldress (vit blus och blå kjol/shorts) fnittrande pekade på oss och ropade ”Jambo Maji” (Hej Mr. Vatten). En hågkomst från invigningen i mars 2011 då barnen varit fria från skolan, fått “slösa” med efterlängtat vatten från en stråle och vi hade delat ut ballonger och reflexer. Det värmde extra i lionhjärtat, trots att dagen redan nått över 35 grader.

GOD JUL och tack för allt stöd till vattenprojekten.

LIONS RENT VATTEN

jan

Läs hela rapporten [ilink url=”https://www.lionsstaffanstorp.se/wp-content/uploads/2012/12/LRV-TZ-Reserapport-nov-12.pdf” style=”download”]Reserapport från Tanzania nov 2012[/ilink]

Lions Rent Vatten

Lions Rent Vatten

Pump till Mgolole Mission i Tanzania

Lions Rent Vatten projektet arbetar för närvarande med 11 stycken enskilda vattenprojekt i Tanzania och fler planeras. Nuvarande projekt ger olika sjukhusprojekt som mödravårdscentraler och ögonkliniker tillgång till rent vatten. Vattenanläggningarna är lokala med egen strömförsörjning, personal och ledningsnät att ge vatten till byar från 1500 till 10 000 innevånare. Projektgruppen genomför två resor per år till Tanzania där de olika projekten planeras, genomförs och tas i drift  med starkt engagemang från Lions Rent Vattens projektgupp i samarbete med lokala entreprenörer och mottagare. Varje projekt planeras och avtal upprättas med mottagande by där personal tränas i skötsel av anläggningen och betalsystem upprättas för drift och underhåll inför varje projekt.

På bilden ses en djupvattenpump med dess tillhörande delar samlade inför kommande resa som äger rum i senare delen av mars. Denna pump skall förse Mgolole Mission som består av vårdcentral, skola och barnhem med rent vatten.

Projektet drivs av tre Skånska Lions klubbar, LC Åhus. LC Hörby och LC Reng Höllviken. Lions Club Staffanstorp stöttar projektet genom bidrag och ritningsarbete.

Djupvattenpumparna levereras av EMS Teknik i Åhus.

Läs mer om Lions rent Vatten projektet >>.

Translate »

Pin It on Pinterest