rent 1052Läget efter fyra år med vattenprojektet

År 2008 initierade lionklubbarna i Åhus, Reng Höllviken och Hörby projektet “Lions Rent Vatten” (LRV) för Tanzania. Genom att förse byar, skolor och sjukhus med rent vatten kan LRV förebygga sjukdomar, minska barndödligheten, underlätta vården samt ge bybor och barn livskvalitet och framtidshopp.

2009 skapades ett nätverk i Morogoro och kontakt knöts med Dr Peter Nkulila som lo- kal koordinater. Vi inventerade vattenbehoven och utvecklade en projektstrategi. 2010 startade projektet Melela I och fler började utredas.

Lions Guvernörsråd utsåg LRV till profilprojekt vid Radiohjälpens insamling för Världens Barn 2010 och 2011. Med denna uppmuntran, och ökat ekonomiskt stöd, kunde LRV förlängas och hjälpinsat- sen dubbleras. I mars 2013 är vi engagerade i elva projekt för 87 000 bybor, 22 skolor samt 14 sjuk- hus och BB-kliniker. Vår ambition är att – trots oförutsedda dröjsmål – kunna genomföra projekten senast under 2014.

[ilink url=”https://www.lionsstaffanstorp.se/wp-content/uploads/2013/03/LRV-Läget-efter-4-år-jh130320.pdf” title=”Lions Rent vatten rapport”]Rapport: Lions Rent Vatten[/ilink]

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This