Sovsäckar till flyktingar

Sovsäckar till flyktingar

Sveriges Lions skänker 150 000 kronor till att köpa in sovsäckar till flyktingar och då speciellt barn, i Turkiet. 

Omkring 2,2 miljoner flyktingar, mestadelen från Syrien, finns i Turkiet, varav cirka 450 000 i Istanbul. Många av dem har svårt att hitta tak över huvudet, något att jobba med eller gå i skolan. Många tvingas sova i ouppvärmda utrymmen eller i parker utomhus. I takt med att vintern kommer, även i Turkiet, behövs insatser. Lions bidrag är att hjälpa till med att ordna skola för syriska barn, när den ordianrie skoldagen är över för turkiska barn. Och med att förse, iallafall en del av, familjerna med sovsäckar.

Sveriges Lions bidrager nu till denna hjälp med 150 000 kronor som ska gå till inköp av sovsäckar. Dessa delas ut av Lions lokalt i Turkiet. Hjälpkedjan här visar på styrkan med Lions, hjälpen går från Lions till Lions och till medmänniskan på plats som behöver.

Samtidigt denna helg, första advent, inleds Lions i Nordens gemensamma insamling för barn på flykt: ”Hjälp Lions hjälpa de glömda barnen på flykt från Syrien och dess grannländer.”

Den som vill kan hjälpa till med bidrag till de syriska flyktingarna och barnen genom Sveriges Lions Hjälpfond, 90 1948-0. 

Lions Club Staffanstorp bidrar med 50 000kr

Höstens loppmarknad inbringade betydligt mera pengar än vad man vågat hoppas på. Tack vare att våra besökares köplust och för den delen även en storgivmildhet, blev resultatet mycket bra. Som ett resultat av loppmarknaden, sänder Lions Club Staffanstorp SEK 50 000:- till de hjälpbehövande Syrianerna via Lions Club International Foundation – LCIF.

De glömda barnen från Syrien

Fakta om Lions:

Lions Clubs International, Sverige är med sina 12 000 medlemmar en del av internationella Lions med 1,4 miljoner medlemmar. Lions finns i 210 länder och geografiska områden över hela världen.
Lions uppgift är att genom frivilliginsatser hjälpa andra människor, bygga broar mellan människor oavsett ras och religion och på andra sätt göra en samhällsinsats. Lokalt, nationellt och internationellt. Lions är politiskt och religiöst obundet.

Sveriges Lions motto är: För samhällsansvar och livskvalitet.
PG: 90 1948-0, Stiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond

Kontakt:
Från Lions i Sverige, Jan-Åke Åkerlund: 0705-70 80 58

Leif Niord, 070-5791604, som jobbar ideellt i Turkiet och är med i Lions och som har erfarenhet av hjälpsändningar på plats till Syriska flyktingar (Leif talar svenska).

Sveriges Lions ordförande Annica Nordell: 0705-61 11 46

www.lions.se

TACK! ALLA BESÖKARE AV LIONS LOPPMARKNAD

TACK! ALLA BESÖKARE AV LIONS LOPPMARKNAD

 Lions Club Staffanstorp beslöt före den senaste loppisen att hälften av intäkterna skulle skänkas som hjälp till de syriska flyktingar som lider nöd i de tältläger som finns i anslutning till de krigshärjade områdena runt Syrien.

Loppis_onvanifrånFörra söndagens loppis inbringade betydligt mera pengar än vad man vågat hoppas på. Tack vare att våra besökares köplust och för den delen även en storgivmildhet, blev resultatet mycket bra. Som ett resultat av aktiviteten, kommer Lions Club Staffanstorp att sända SEK 50 000:- till de hjälpbehövande Syrianerna via Lions Club International Foundation – LCIF.
LCIF är Lions egna organisation som via sina egna kanaler och klubbar ser till att insamlade medel, ograverat kommer fram till dem som lider nöd och är i stort behov av stöd.
Ännu en gång vill vi i Lions Club Staffanstorp tacka just dig som hjälpt till att nå detta fina resultat!
Text Hans Wentzel
ÅRETS SISTA LIONS LOPPIS

ÅRETS SISTA LIONS LOPPIS

ÅRETS SISTA LIONS LOPPIS PÅ SOCKERBRUKET

20151011_083044389_iOS (2)Söndagen den 11 oktober var årets sista Lions Loppis på Sockerbruket . Som vanligt kom det många besökare som väntade tålmodigt och förväntansfullt utanför i solen innan insläppet gjordes. Denna gång fanns det speciellt många intressanta fynd bl.a. kan nämnas ett komplett trumset, stort urval av tavlor och större väggspeglar. Julen är snart här och det fanns många prylar att köpa för detta ändamål. Intrycket från de flesta besökare var att de var nöjda med dagens fynd och att man ser fram emot nästa Lions Loppis i februari nästa år.

Speciellt för denna dag var att Lions skänkte hälften av försäljningsintäkterna till flyktinghjälpen nere i Syrien.

Text och bild: Claes De la Motte

FLYKTINGKATASTROFEN I SYRIEN

FLYKTINGKATASTROFEN I SYRIEN

LIONS SKÄNKER PENGAR TILL FLYKTINGKATASTROFEN I SYRIEN.

Lions Club Staffanstorp beslöt på senaste klubbmötet att skänka pengar till flyktingarna som finns i flyktinglägren runt Syrien. Det är en stor humanitär katastrof som är under uppsegling och senast fick vi reda på att man måste minska matransonerna ytterligare eftersom de medel som står till buds ej längre är tillräckliga.

Photo taken Sept. 4, 2015 in Budapest shows a weary group of refugees walking on a highway in the Hungarian capital, heading to Austria. Refugees arrived in Europe following exhausting journeys from Syria and other troubled countries. (Kyodo) ==Kyodo

Fotot är taget den 4 sept 2015 i Budapest och visar en grupp flyktingar gående på en huvudväg i Ungerns huvudstad på väg mot Österrike. Flyktingar kommer till Europa efter ansträngande resor från Syrien och andra problemtyngda länder. (Kyodo)Mot denna bakgrund och att Lions internationellt är aktiva i att hjälpa de utsatta, beslöts att skänka hälften av överskottet från den kommande LIONS Loppmarknad den 11 oktober 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mot  denna bakgrund och att Lions internationellt är aktiva i att hjälpa de utsatta, beslöts att skänka hälften av överskottet från den kommande LIONS Loppmarknad den 11 oktober 2015.

Vi hoppas att våra kunder strömmar till och finner att vad vi har till försäljning, är intressant och att man kanske kan tänka sig ge en lite extra slant för att hjälpa oss att hjälpa.

En sak som är värd att notera, är att alla de pengar som Lions samlar in, oavkortat går till de hjälpinsatser som vi gör. Lions Internationellt har egen verksamhet på plats vilket gör att varje skänkt krona går direkt till de nödlidande.

Translate »

Pin It on Pinterest