LIONS SKÄNKER PENGAR TILL FLYKTINGKATASTROFEN I SYRIEN.

Lions Club Staffanstorp beslöt på senaste klubbmötet att skänka pengar till flyktingarna som finns i flyktinglägren runt Syrien. Det är en stor humanitär katastrof som är under uppsegling och senast fick vi reda på att man måste minska matransonerna ytterligare eftersom de medel som står till buds ej längre är tillräckliga.

Photo taken Sept. 4, 2015 in Budapest shows a weary group of refugees walking on a highway in the Hungarian capital, heading to Austria. Refugees arrived in Europe following exhausting journeys from Syria and other troubled countries. (Kyodo) ==Kyodo

Fotot är taget den 4 sept 2015 i Budapest och visar en grupp flyktingar gående på en huvudväg i Ungerns huvudstad på väg mot Österrike. Flyktingar kommer till Europa efter ansträngande resor från Syrien och andra problemtyngda länder. (Kyodo)Mot denna bakgrund och att Lions internationellt är aktiva i att hjälpa de utsatta, beslöts att skänka hälften av överskottet från den kommande LIONS Loppmarknad den 11 oktober 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mot  denna bakgrund och att Lions internationellt är aktiva i att hjälpa de utsatta, beslöts att skänka hälften av överskottet från den kommande LIONS Loppmarknad den 11 oktober 2015.

Vi hoppas att våra kunder strömmar till och finner att vad vi har till försäljning, är intressant och att man kanske kan tänka sig ge en lite extra slant för att hjälpa oss att hjälpa.

En sak som är värd att notera, är att alla de pengar som Lions samlar in, oavkortat går till de hjälpinsatser som vi gör. Lions Internationellt har egen verksamhet på plats vilket gör att varje skänkt krona går direkt till de nödlidande.

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This