70 000 KRONOR TILL NEPAL

70 000 KRONOR TILL NEPAL

Lions Club Staffanstorp beslöt på sitt senaste klubbmöte att skänka 70 000 kronor till de hjälpbehövande i Nepal.

245Beslut togs om att fördela summan så att 35000 kronor skänks till LCIF – Lions Club International Foundation för användning i återuppbyggnaden i Nepal. Den andra delen av beloppet sänds till Lions Sveriges katastroffond som skickar tält till Nepal. Lions i Nepal tillsammans med Lionklubbarna i grannländerna, arbetar med att få ut färskvatten, filtar och andra förnödenheter451 till den drabbade befolkningen.

I Nepal är det Lionsorganisationen i Katmandu som svarar för och ser till att hjälpen kommer ut till de som är värst drabbade av jordbävningen.

Vill du veta mer om Lions hjälpverksamhet, ber vi dig att följa länken till LCIF-Blogg

Hans Wentzel

Se Lions i arbete

Lions Clubs International Foundation

Vi stödjer den medmänskliga humanitära service som 1,35 miljoner lionmedlemmar i 206 länder ger genom att tillhandahålla anslagsmedel och utveckla program som förbättrar liv runtom i världen.

LCIF

 

Mässlingsinitiativet

Mässlingsinitiativet

I år kommer Lions och mässlingsinitiativet tillsammans att vaccinera 10 miljoner barn i Nepal och totalt 157 miljoner barn runtom i världen. LCIF (Lions fond för internationella hjälpinsatser) är officiell partner i mässlinginitiativet, en samarbetsinsats för Världshälsoorganisationen (WHO), FN:s stiftelse UNICEF, amerikanska Röda Korset och U.S. Centers for Disease Control and Prevention för att minska antalet mässlingrelaterade dödsfall. Mässlinginitiativet anses vara ett av den mest effektiva partnerskapen i historien för allmän hälsovård. Läs mer om mässlingsinitiativet

Translate »

Pin It on Pinterest