I år kommer Lions och mässlingsinitiativet tillsammans att vaccinera 10 miljoner barn i Nepal och totalt 157 miljoner barn runtom i världen. LCIF (Lions fond för internationella hjälpinsatser) är officiell partner i mässlinginitiativet, en samarbetsinsats för Världshälsoorganisationen (WHO), FN:s stiftelse UNICEF, amerikanska Röda Korset och U.S. Centers for Disease Control and Prevention för att minska antalet mässlingrelaterade dödsfall. Mässlinginitiativet anses vara ett av den mest effektiva partnerskapen i historien för allmän hälsovård. Läs mer om mässlingsinitiativet

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This