Lions Club Staffanstorp beslöt på sitt senaste klubbmöte att skänka 70 000 kronor till de hjälpbehövande i Nepal.

245Beslut togs om att fördela summan så att 35000 kronor skänks till LCIF – Lions Club International Foundation för användning i återuppbyggnaden i Nepal. Den andra delen av beloppet sänds till Lions Sveriges katastroffond som skickar tält till Nepal. Lions i Nepal tillsammans med Lionklubbarna i grannländerna, arbetar med att få ut färskvatten, filtar och andra förnödenheter451 till den drabbade befolkningen.

I Nepal är det Lionsorganisationen i Katmandu som svarar för och ser till att hjälpen kommer ut till de som är värst drabbade av jordbävningen.

Vill du veta mer om Lions hjälpverksamhet, ber vi dig att följa länken till LCIF-Blogg

Hans Wentzel

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This