Sveriges Lions skänker 150 000 kronor till att köpa in sovsäckar till flyktingar och då speciellt barn, i Turkiet. 

Omkring 2,2 miljoner flyktingar, mestadelen från Syrien, finns i Turkiet, varav cirka 450 000 i Istanbul. Många av dem har svårt att hitta tak över huvudet, något att jobba med eller gå i skolan. Många tvingas sova i ouppvärmda utrymmen eller i parker utomhus. I takt med att vintern kommer, även i Turkiet, behövs insatser. Lions bidrag är att hjälpa till med att ordna skola för syriska barn, när den ordianrie skoldagen är över för turkiska barn. Och med att förse, iallafall en del av, familjerna med sovsäckar.

Sveriges Lions bidrager nu till denna hjälp med 150 000 kronor som ska gå till inköp av sovsäckar. Dessa delas ut av Lions lokalt i Turkiet. Hjälpkedjan här visar på styrkan med Lions, hjälpen går från Lions till Lions och till medmänniskan på plats som behöver.

Samtidigt denna helg, första advent, inleds Lions i Nordens gemensamma insamling för barn på flykt: ”Hjälp Lions hjälpa de glömda barnen på flykt från Syrien och dess grannländer.”

Den som vill kan hjälpa till med bidrag till de syriska flyktingarna och barnen genom Sveriges Lions Hjälpfond, 90 1948-0. 

Lions Club Staffanstorp bidrar med 50 000kr

Höstens loppmarknad inbringade betydligt mera pengar än vad man vågat hoppas på. Tack vare att våra besökares köplust och för den delen även en storgivmildhet, blev resultatet mycket bra. Som ett resultat av loppmarknaden, sänder Lions Club Staffanstorp SEK 50 000:- till de hjälpbehövande Syrianerna via Lions Club International Foundation – LCIF.

De glömda barnen från Syrien

Fakta om Lions:

Lions Clubs International, Sverige är med sina 12 000 medlemmar en del av internationella Lions med 1,4 miljoner medlemmar. Lions finns i 210 länder och geografiska områden över hela världen.
Lions uppgift är att genom frivilliginsatser hjälpa andra människor, bygga broar mellan människor oavsett ras och religion och på andra sätt göra en samhällsinsats. Lokalt, nationellt och internationellt. Lions är politiskt och religiöst obundet.

Sveriges Lions motto är: För samhällsansvar och livskvalitet.
PG: 90 1948-0, Stiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond

Kontakt:
Från Lions i Sverige, Jan-Åke Åkerlund: 0705-70 80 58

Leif Niord, 070-5791604, som jobbar ideellt i Turkiet och är med i Lions och som har erfarenhet av hjälpsändningar på plats till Syriska flyktingar (Leif talar svenska).

Sveriges Lions ordförande Annica Nordell: 0705-61 11 46

www.lions.se

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This