Pump till Mgolole Mission i Tanzania

Lions Rent Vatten projektet arbetar för närvarande med 11 stycken enskilda vattenprojekt i Tanzania och fler planeras. Nuvarande projekt ger olika sjukhusprojekt som mödravårdscentraler och ögonkliniker tillgång till rent vatten. Vattenanläggningarna är lokala med egen strömförsörjning, personal och ledningsnät att ge vatten till byar från 1500 till 10 000 innevånare. Projektgruppen genomför två resor per år till Tanzania där de olika projekten planeras, genomförs och tas i drift  med starkt engagemang från Lions Rent Vattens projektgupp i samarbete med lokala entreprenörer och mottagare. Varje projekt planeras och avtal upprättas med mottagande by där personal tränas i skötsel av anläggningen och betalsystem upprättas för drift och underhåll inför varje projekt.

På bilden ses en djupvattenpump med dess tillhörande delar samlade inför kommande resa som äger rum i senare delen av mars. Denna pump skall förse Mgolole Mission som består av vårdcentral, skola och barnhem med rent vatten.

Projektet drivs av tre Skånska Lions klubbar, LC Åhus. LC Hörby och LC Reng Höllviken. Lions Club Staffanstorp stöttar projektet genom bidrag och ritningsarbete.

Djupvattenpumparna levereras av EMS Teknik i Åhus.

Läs mer om Lions rent Vatten projektet >>.

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This