I höstas genomförde Lions Club Staffanstorp i samverkan med KFUM Malmö Taekwondo och instruktören Tommy Karlsson en lyckad utbildning i kvinnligt självförsvar på Bråhögshallen. Ett 25-tal damer av varierande ålder deltog och dessa uttryckte sin uppskattning över vad de fått lära sig i ämnet.

Eftersom vi fått frågor från ett flertal damer om det blir fler utbildningar, ser vi från Lions att det är angeläget att ordna nya kurser. En av dessa var planerad till lördagen den 29 april 2017 på Bråhögshallen. Denna vände sig både till nya intresserade damer såväl som till de som redan i våras fått utbildningen. Tommy Karlsson ledde denna kurs tillsammans med sin fru Ann-Charlotte som dessutom är medlen i Lions Staffanstorp.

Varför ordnar Lions dessa kurs frågar man sig? Lions har ett motto som lyder som såhär:

Mottot vi i Lions Sverige arbetar efter är: ”För samhällsansvar och livskvalitet”.  

Ett av Lions syften är:” Att genom aktiva insatser bidra till en positiv samhällsutveckling”.

Med detta menar vi: Att kvinnor skall kunna röra sig fritt i samhället utan att riskera bli utsatta för övergrepp! 

Men, om så sker, skall gärningsmannen få känna på och fram för allt att få reda på att det straffar sig att utsätta våra kvinnor för våld och övergrepp!

Du kvinna mellan 15 -100 år gamla är välkomna till våra kommande. Det enda du behöver ha med dig är en flaska vatten och ha en ledig plagg på sig. God stämning och många skratt garanteras!  Och du, vi i Lions Club vill värna om våra medborgare och därför är denna kurs gratis för er kvinnor.

Hur anmäler jag mig till denna utbildning? 

Skicka ett mail med ditt namn, adress ochh telefonnummer till lotta-gimle@hotmail.com. Har du några frågor om utbildningen, ringer du och talar med Lotta på  0760-968589.

Välkomna!

Lions club Staffanstorp

Hans Wentzel

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This