LIONS CLUB STAFFANSTORP UPPMÄRKSAMMAR BROTTSOFFERJOURENS 20-ÅRSJUBILEUM

Lions President Hans Wentzel th. assisterad av Lions Kassör Bo Andersson tv. överräcker gåvobrevet till Styrelseordf. Majlis Aurér.

Lions Club Staffanstorp uppvaktade jubilerande Brottsofferjouren i Mellersta Skåne på onsdagen den 22 februari på deras 20-årsdag.

Brottsofferjouren är en helt politisk och religiös obunden förening vars syfte är att på olika sätt stödja personer som drabbats av brott.

Lions Club har funnit att Brottsofferjouren utför ett viktigt arbete och har ett starkt engagemang för våra medmänskor vilket också Lions står för.  Arbetet inom Brottsofferjouren utföres till största delen ideellt och hade inte kunnat genomföras utan bidrag utifrån. Verksamheten innebär ett ovärderligt stöd för dem som drabbas av brott av olika slag, vilket vi dessvärre ser alltmer av i vårt samhälle.

Lions Club Staffanstorp har under ett antal år skänkt ett årligt bidrag till Brottsofferjouren och har i år, med anledning av jubileet, besluta skänka föreningen en större penninggåva, att användas i verksamheten.

Lions Club Staffanstorp representerades av Lions President Hans Wentzel och Lions Kassör Bo Andersson, vilka överlämnade gåvan till Brottsofferjourens styrelseordförande Majlis Aurér.

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This