Att vara medlem i Lions Club Staffanstorp är både trevligt och intressant. Vi anordnar stora evenemang i Staffanstorp där vi träffas och trivs. Ibland blir det långa timmar i form av förberedelser och genomförande med med klubbens resurser och sammanhållning känner man bara glädje.

Vi gör gärna studiebesök för att studera utvecklingen i samhället ur olika perspektiv. Denna gång genomföres ett mycket intressant studiebesök på Örlogsbasen i Karlskrona ombord på HMS Karlstad.

hms-karlstad-1

Foto: Försvarsmakten. HMS Karlstad

HMS Karlstad är ett fartyg fullproppat med senaste teknik på många områden, för att klara högst ställda krav på så kallad smygteknik, eller stealth. Korvetten är inte osynlig för radar, men ska vara svår att upptäcka för fientlig radar och andra söksystem.

Därför finns inte en rät vinkel i skrovet, för att radarsignaler ska reflekteras bort. Fartyget saknar skorsten. Avgaserna kyls med vatten, och pumpas ut nära ytan. Det är därför skrovet ofta omges av ånga.

Kombinationsfartyg

Fartyget har en besättning på 43 man. 20 av dem bemannar stridsledningscentralen. Fartyget är ett kombinationsfartyg, som klarar ytstrid, ubåtsjakt, eskortering, sjöräddning och minröjning, och har samtidigt har ett avancerat luftförsvar. Fartyget fungerar också som stridsledningscentral för andra enheter på mark och i luften.

Till det kommer alla de avancerade vapnen som också sköts från stridsledningscentralen.

 Marinmuseum

Karlskrona 1

Ubåten Neptun

Karlskrona 2

Ubåten Hajen

Vi hann också med ett besök på Marinmuseumet i Karlskrona. Här kan man se den marina utvecklingen genom åren från äldre träkrigsfartyg till relativt moderna ubåtar. Att utvecklingen har gått framåt ser man klart då man jämför olika båtar med varandra. Mellan studiebesöken intogs lunch på Marinmuséets trevliga restaurang.

 

 

 

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This