Projekt

Lions_tält (1)Vi stödjer den medmänskliga humanitära service som 1,35 miljoner lionmedlemmar i 206 länder ger genom att tillhandahålla anslagsmedel och utveckla program som förbättrar liv runtom i världen. Hjälp oss att ge hopp och förändring till samhällen varje dag, överallt.

Sveriges Lionklubbar bestämmer på årsmöte, riksmöte, gemensamma hjälpprojekt att arbeta med. Dessa projekt varierar år från år. De kan delas in i lokala-, nationella- och internationella projekt.

Internationell hjälp fördelas inom Lions visa Lions Clubs International Foundation (LCIF)

Läs mer on Lions Internationella projekt.


Translate »

Pin It on Pinterest

Share This