Övriga projekt

Spettkaks-Chokladutdelningen

Ett besök från Lions Club Staffanstorp med önskan om en God jul och Gott Nytt År får alla som fyllt 85 år och äldre.

Otto Larsson och Lions Leif Persson

Den allt friskare och äldre befolkningen i Staffanstorp gör att den nu över 40-åriga traditionen där Lions Club Staffanstorp delat ut spettkakor och chokladaskar tvingats genomgå vissa förändringar sedan starten. Från början delades enbart spettkakor ut till alla 80 år fyllda eller äldre. I dagsläget är denna skara över 800 och vi på Lions hinner inte med att göra så många besök även om vi skulle vilja göra det. Med bakgrund av detta besöker Lions Club Staffanstorp alla som fyllt 85 år eller äldre.

Till Magnoliagården, Pilegården i Staffanstorp och Klöverlyckan i Hjärup överlämnas spettkakor medan alla som bor i egen villa eller lägenhet får chokladaskar. Enligt spettkaksgeneralen 2011, Leif Persson, kommer utdelningen ske vecka 51.

Foto: Daniel Westin

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This