Miljöstipendiet

Lions Club Staffanstorp har beslutat att dela ut ett miljöstipendium med syfte att stimulera och uppmuntra en eller flera personer eller organisation som bidrar till att förbättra vår miljö. Stipendiet utdelas till boende eller verksamma inom Staffanstorps Kommun. Utdelningen sker på Lions Bonnamarknad som äger rum i början av maj.  Stipendiet är avsett att belöna och stimulera såväl enskilda som grupper för insatser som är pågående eller genomförda.

Vår planets hälsa är oerhörd viktig för livet på vår jord. Miljön påverkar luftens och vattnets kvalitet, tillgången på mat och medicin, hälsan och naturen i våra lokala samhällen och framtiden för oss alla. Lionmedlemmar tar sig an miljöutmaningar på lokal och global nivå genom att plantera träd, genomföra återvinningsprogram, tillhandahålla rent dricksvatten och städa samhällen för att bevara vår miljö för framtida generationer. Vi tror att en hälsosam planet ligger till grund för allas välmående.
Translate »

Pin It on Pinterest

Share This