Lions historia

jones_m

Melvin Jones

Lions Club är en ideell välgörenhetsorganisation som bildades i Chicago 1917 av affärsmannen Melvin Jones. 1948 kom Lionsrörelsen till Europa, eftersom Lions-klubben i Stockholm då bildades som den första klubben i Europa. Lions var som enda serviceorganisation med och grundade FN 1945. Medlemmarna arbetar ideellt och utan politiskt eller religiöst ställningstagande för människor i nöd och en värld i fred, efter FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Administrationskostnader finansieras genom medlemsavgifter och alla insamlade medel går oavkortat till behövande.

En klubbmedlem bär ofta Lionsmärket på kavajslaget: bokstaven L i gult på en blå platta, omgiven av två lejonansikten. Ordet LIONS är dock ursprungligen en förkortning av rörelsens motto “Liberty Intelligence Our Nation’s Safety”.

I hela världen finns idag ungefär 1,4 miljoner medlemmar utspridda över 206 länder i 46.000 klubbar. Lions arbetar aktivt med aktiviteter för att få in medel till hjälp- och samhällsprojekt. Insamlingsaktiviteter kan vara alltifrån anordning av Luciafirande, kulturevenemang, konstutställningar, loppmarknader, aktiviteter för ungdomar, försäljning av lotter med mera. Organisationen är öppen för både män och kvinnor sedan kvinnorna 1987 fick möjlighet att bli fullvärdiga medlemmar.

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This