Neonatalavdelningen i Lund

Neonatalavdelningen i Lund

Lions Presidents fru Mona Korths-Nordén (mitten) överlämnar här plaketten till verksamhetschefen Elisabeth Olhager (t.v.) och avdelningschefen Eva Schumacher (t.h.) vid besöket.

Onsdagen den 11 april gjorde Lady LIONS ett studiebesök på Neonatalavdelningen på Lunds Universitetssjukhus. Neonatalavdelningen tar hand om för tidigt födda barn från och med 23:e graviditetsveckan.  Vid besöket fick man se hur dessa små varelser togs om hand och hur man hårt arbetade för deras överlevnad. Det minsta barnet som just nu vårdas, väger enbart 450 gram och Lions damer fick information om att man räknade med att kunna rädda denna lilla människa till ett normalt liv. Besöket avrundades med filmen ” Den sköra tråden” med en diskussion och en liten bit mat efteråt på Lutavägen.

Lions Club Staffanstorp skänker årligen pengar till Neonatalavdelningen eftersom vi i LIONS anser att man behöver stöd för denna verksamhet. I samband med studiebesöket överlämnades en plakett till avdelningen om att LIONS CLUB STAFFANSTORP sponsrar verksamheten.

Foto: Hans W

Translate »

Pin It on Pinterest