Klubbmöte den 12 april

Klubbmöte den 12 april

Christel Aurér från Brottsofferjourernas Riksförbund

Kvällen börjar med musik…

Klubbmedlemmarna uppmanades att komma tidigare till detta möte och njuta av musik framförd av “Southern Compromise”, Fredrik Nilsson trummor, Jonas Hermodsson gitarr och sång och Carl Martin Lindhe på bas. Gå gärna in på Myspace och lyssna >>.

Kvällen talare Christel Aurér från Brottsofferjourernas Riksförbund berättar om verksamheten. Brottsofferjourernas Riksförbund förkortas BOJ är en ideell förening vars jourer ger kostnadsfritt stöd åt människor utsatta för brott, vittnen till brott och anhöriga till brottsoffer. BOJ verkar för att människor som utsätts för brott ska få kunnigare bemötande och sina rättigheter tillgodosedda. Läs mer om BOJs verksamhet >>.

Lions Club Staffanstorp stödjer BOJs verksamhet i LUND.

Kvällen avrundades med god mat i trevligt sällskap.

Lady Lions får fina händer

Lady Lions får fina händer

Kristina, ägare till salongen, går här igenom de olika momenten och punkterna som är viktiga i behandlingen.

Lions Club Staffanstorp är en klubb som enbart har manliga medlemmar, men eftersom vi har ganska så stora aktiviteter som kräver stor arbetsinsats, ställer våra respektive alltid upp och hjälper oss. Våra damer brukar någon gång under året träffas för att göra ett studiebesök eller annan aktivitet tillsammans, ett nog så viktigt inslag för att stärka sammanhållningen och ha trevligt tillsammans. Den 6:e mars besökte damerna Tiana´s Nails & Beauty salongen i Staffanstorp för att se och lära sig hur man sköter om sin kropp med massage, sina händer och naglar och övriga, för särskilt kvinnor, viktiga ”looks”.

Besöket på salongen var lärorikt och trevligt och besöket avrundades med snittar och god dryck.

Foto: Mona

Detaljstudier av nagelbande

Lions utbildning

Lions utbildning

Sociala medier och ledarskap

Ett sextiotal Lionsmedlemmar från distrikt 101s träffades på Falsterbo kursgård i Höllviken den 17 mars. Ämnet för dagen var sociala medier framförallt Facebook och ledarskap inför förändringar.

Hur skall vi inom Lions använda Facebook för att få ut vårt budskap och synas bättre. Som föreläsare valde kursansvariga Eva Persson Caroline Murrey-Carlsson från Lustra Utveckling att prata om sociala medier och Shalini Persson från Persson Idé & Kommunikation att prata om ledarskap inför förändingar.

Caroline gav deltagarna många bra tips hur Facebook kan användas för att informera om Lions fina verksamhet. Att användandet av Facebook stiger inom Lions kunde konstateras sedan sist när vi träffades i oktober 2011. Det är förståeligt att vissa medlemmar känner sig obekväma med alla dessa nya verktyg som erbjuds via internet, men det är också viktigt att Lionsmedlemmarna i klubbarna lär sig använda dem så att organisationen kan utnyttja dem på bästa sätt.

Shalimi gav oss insikt i hur olika personer reagerar på nyheter och hur kommunikationen bör anpassas till gruppens sammansättning. Vi fick göra en självanalys med ett verktyg för kartläggning av gruppers beteendestil. Denna kunskap är av stor vikt i alla förändringsarbeten.

Dag flög snabbt iväg som den alltid gör när man umgås med trevliga människor och diskuterar intressanta saker.

Foto: Eva Persson

Translate »

Pin It on Pinterest