Lions Club Staffanstorp inbjuder dig att söka ett resestipendium genom Lions Clubs Internationella ungdomsutbytesprogram. Lions Club utser kandidaterna efter insänd ansökan.

Stipendiaterna får under sommaren 2014 delta i ett av Lions arrangerat ungdomsläger i något europeiskt land. I anslutning till lägret får man, före eller efter, möjligheten att vistas hos en värdfamilj. Stipendiet omfattar två till tre veckor sammanlagt.

Vi har sökt lägerplatser i följande länder: Turkiet, Ungern, Slovenien samt något av de Baltiska länderna eftersom vi tror att dessa länder kan vara av intresse för dig att lära känna lite närmare. På lägret träffar du ungdomar i din ålder och då från olika länder. För ögonblicket kan vi dessvärre inte ange någon exakt tidsperiod för lägret, men den informationen kommer i god tid före avresan.

Vad gäller för den sökande?

  1. Du skall vara mantalsskriven i Staffanstorps Kommun.
  2. Du skall avsluta årskurs 2 på gymnasiet under år 2014.
  3. Du sänder in ansökan, i vilken skall anges namn, adress, personnummer, telefonnummer, E-mailadress samt en motivering till varför just Du skall tilldelas stipendiet. Denna skall vara inkommen till Lions Club senast den 25 januari 2014.
  4. Du tar del av LIONS idé och vad den står för innan du reser. Om detta informeras du i god tid av Lions Club.
  5. Du besöker Lions Club Staffanstorps månadsmöte efteråt. Där redovisar Du dina upplevelser och erfarenheter av lägervistelsen.
  6. Lions Club bekostar hela vistelsen d.v.s. resa, uppehälle samt fickpengar. 

Din ansökan skickar du in via vår hemsida Lionsstaffanstorp.se. Du går in på ”Kontakta oss” där du finner en meny där du väljer “Stipendium” och fyller i formuläret med din ansökan.

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This