Detta faktum diskuterades vid klubbmötet i den gångna veckan och mötet beslöt att skänka SEK 25 000 till LÄKARE UTAN GRÄNSER.

EbolaNormalt brukar Lions ha en organisation i de flesta länder som kan se till att insamlade medel kommer till rätt plats och ändamål men när det gäller de länder som är drabbade i Afrika, har man inte hunnit med att utveckla denna i den grad som fordras i detta sammanhang.

Av denna anledning finner vi att det är ett bra sätt att bidra med medel till en organisation som har ett internationellt gott rykte. Dessa frivilliga hjälparbetare arbetar med sitt liv som insats, vilket vi fått ta del av de senaste veckorna av massmedia.

Från Lions Club Staffanstorps sida vill vi passa på att tacka alla de som stöder vår insamlingsverksamhet. Vi tror dessutom att ni som stöttar oss i vår strävan att samla in pengar till olika hjälpinsatser, att ni uppskattar att vi redovisar vart vi sänder dessa.

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This