LIONS BONNAMARKNAD FÖRBEREDS FÖR FULLT

Inom Lions Club har årets inre arbete just börjat. De olika kommittéerna sammanträder nu för fullt för att dra upp riktlinjerna för årets aktiviteter och insatser.

Vi gjorde ett besök hos Bonnamarknadskommittén då man hade sitt första möte nyligen. Kommittén består av sex medlemmar under ledning av årets Bonnamarknadsgeneral Ingvar Ahlström. Hela upplägget genomgicks och avstämdes, allt från Polistillstånd, artisteri och servering till toaletter och avfallshantering. Mycket skall beställas, elskåp, gatuavstängningar, vattenanslutningar och mycket, mycket mer. Givetvis var det många andra punkter som också diskuterades.

Normalt brukar dessa möten börja med en bit mat för att sedan övergå till resonemangen runt aktuella frågor. Diskussionerna brukar vara livliga men gruppen som träffs har ett gemensamt mål och det är att ro saker och ting iland i tid och på bästa sätt. Detta är en av ledstjärnorna i Lionsarbetet, att komma till konsensus och driva verksamheten framåt.

Nåja, när är det dags för själva Lions Bonnamarknad? – Det ligger ännu så länge en bra bit framåt i tiden men helgen den 6 -8 maj 2016 smäller det och då skall allt vara på plats.

Bonnamarknadsgeneralöverlämning

Avgående General Peter Åström överlämnar Bonnamarknadshandlingarna till den nye Generalen Ingvar Ahlström.

 

Ledamöterna är Ingvar Ahlström, Leif Persson, Stefan Andersson, Hans Wentzel, Sven Bengtsson, Per-Olof Ohlsson samt Mats Wahlström

 

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This