Glada miner hos några av eleverna i årskurs 1 på Montesoriskolan i Staffanstorp.

Glada miner hos några av eleverna i årskurs 1 på Montesoriskolan i Staffanstorp.

Hösten närmar sig med stormsteg med allt mörkare morgnar och kvällar. Våra små kommer att mer och mer vistas ute i trafiken med alla de risker som är förknippat med detta.  Förra året beslöt man på Lions att dela ut reflexer till våra försteklassare. Tanken med detta var att man skulle låta varje elev i kommunens samtliga skolor få varsin reflex. Syftet var att påminna barnen om hur viktigt det är att synas i trafiken så att inga olyckor sker.

I dagarna har dessa Lionreflexer delats ut i klasserna till barnens och även lärarnas uppskattning. Från Lions Clubs sida kommer man att fortsätta att dela ut reflexer i framtiden eftersom man tror att detta kan bidra till en ökad säkerhet. Förhoppningsvis kommer barnen att komma ihåg att ha dessa fästade på sina kläder eller skolväskor när så är aktuellt.

Hans Wentzel

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This