Lions Club Staffanstorp har beslutat att utfärda ett stipendium till en eller flera stipendiater som har gjort insatser för att främja en bättre miljö.

Stipendiet är avsett att belöna och stimulera såväl enskild person, grupp, förening eller företag med anknytning till Staffanstorp som har gjort insatser för att främja en bättre miljö.

Stipendiet kan endast utdelas till personer boende eller verksamma i Staffanstorps kommun. Du kan själv ansöka eller föreslå någon/några som du anser är lämplig.

Ansökan/nomineringsförslag, med information om varför de föreslagna skall tilldelas LIONS MILJÖSTIPENDIUM, skall vara oss tillhanda senast måndagen den 27 mars 2017.

För att insänt förslag skall beaktas, måste förslagsställarens namn, adress, telefonnummer samt ev. E-mailadress anges.

 

Stipendiet delas ut under vår årliga LIONS BONNAMARKNAD 2017.

Förslag eller ansökan ställs till:

Lions Club Staffanstorp
Lions Miljöstipendium
Box 100
245 22  Staffanstorp
E-post: stipendium@lionsstaffanstorp.se

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This