LIONS CLUB STAFFANSTORP

 LIONS STORA STIPENDIUM

2014

Lions Club Staffanstorp har beslutat att, i samband med klubbens 50-årsjubileum, utdela vårt stora stipendium till en eller flera stipendiater.

Stipendiet är avsett att belöna och stimulera såväl enskilda som grupper för utförda eller pågående idrottsliga, kulturella eller samhälleliga insatser. Stipendiet riktar sig till både aktiva utövare och ledare.

Stipendiet kan endast utdelas till personer boende eller verksamma i Staffanstorps kommun. Du kan själv ansöka eller föreslå någon/några som du anser är lämplig.

Ansökan/förslag, med information om varför de föreslagna skall tilldelas LIONS STORA STIPENDIUM, skall vara oss tillhanda senast fredagen den 4 april 2014.

För att insänt förslag skall beaktas, måste förslagsställarens namn, adress och telefonnummer anges.

Förslag eller ansökan ställs till:

Lions Club Staffanstorp
C/O  Hans Wentzel
Lutavägen 12
24542 Staffanstorp
Tel 0733 -91 51 00
E-post: Via vår hemsida Lionsstaffanstorp.se ”Kontakta oss” (Välj stipendium i menyn)
Translate »

Pin It on Pinterest

Share This